„(…) i nie opuszczę Cię aż do śmierci…”, czyli prędzej umrę, niż sprzedam BTC poniżej 10 000 USD

Około 60% inwestorów Bitcoin jest skłonnych zatrzymać swoje monety, dopóki nie umrą, jeśli cena nie przekroczy kluczowego poziomu 10 000 USD. Skąd takie wnioski?

Wynikają one z ankiety, która przeprowadził na Twitterze Peter Schiff. Znany zwolennik złota zapytał bitcoinowych „hodlerów”: „Jak długo cena #Bitcoin musi pozostać poniżej 10 000 USD, zanim rzucisz ręcznik i ostatecznie sprzedasz?”

Rok, trzy lata, dziesięć…?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, w badaniu Schiffa wzięło udział ponad 28 000 osób. Blisko 58% z nich stwierdziło, że będą hodlować swoje BTC tak długo, jak to konieczne, nawet jeśli oznacza to, że „zabiorą je ze sobą do grobu”.

Lekko ponad 15% ankietowanych stwierdziło, że minie rok, zanim zdecydują się na sprzedaż. Około 14% respondentów stwierdziło, że będą trzymać BTC przez kolejne trzy lata, a 13% przez następną dekadę, zanim ostatecznie zdecydują się na sprzedaż.

Oczywiście wątpliwym jest, by ktokolwiek miał trzymać BTC do śmierci tylko i wyłącznie przez wzgląd na to, że jego cena nie przekracza 10 000 USD. W badaniu Schiffa prędzej chodzi o to, by zilustrować wiarę, z jaką inwestorzy zachowują się w odniesieniu do BTC, nawet gdy cena nie spełnia ich oczekiwań.

Czekając na 10 000 USD za 1 BTC

Byki Bitcoin walczą o wzrosty właściwie od czasu halvingu. Ten historyczny moment nie przyniósł jednak żadnych istotnych zmian na wykresie.

BTC utrzymuje się na poziomie 9200 USD, co stanowi wzrost o 0,6% w ciągu ostatnich 24 godzin. Bezpośrednim celem byków pozostaje przebicie 10 000 USD. Właśnie ten poziom cenowy wydaje się kluczowy dla długo oczekiwanego wzrostu ceny BTC.

wykres BTC 10 000 usd
wykres BTC USD od Trading View

Według analizy Chainlysis, większość inwestorów BTC nie chce sprzedawać swoich aktywów, ponieważ uważają je za „cyfrowe złoto”. Z 18,6 mln BTC wydobytych do czerwca 2020 r., około 60% znajduje się w posiadaniu podmiotów – osób lub firm. Nigdy nie sprzedały one więcej niż 25% bitcoinów, które kiedykolwiek otrzymały.

Chainalysis twierdzi, że tylko 3,5 miliona BTC lub 19% całkowitej podaży w obiegu jest aktywnie przedmiotem obrotu na świecie. Kolejne 20% istniejącej podaży bitcoinów nie zostało przeniesione z obecnego zestawu adresów w ciągu pięciu lat lub dłużej. Właśnie te zasoby Chanialysis określa mianem „utraconych bitcoinów”.

Dziedziczenie BTC

Pomyśleliście kiedyś co się stanie z Waszymi Bitcoinami po Waszym odejściu z tego świata? Czy wasze dzieci będą mogły je odziedziczyć? Może położy na nich łapę rząd? Czy może będzie to tak samo łatwe, jak dziedziczenie gotówki czy złota? Wybiegnijmy w przyszłość by zastanowić się, kto obejmie nasz cyfrowy majątek, kiedy nas już zabraknie:”

Jakie jest Wasze zdanie na temat wyników ankiety Petera Schiffa? Zachęcamy do komentowania.


PS. Specjalnie dla fanów Petera Schiffa:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze