Glassnode | Hodlerzy bitcoina i ethereum nie chcą sprzedawać

Rzut oka na pewne schematy on-chain może zapewnić wgląd w szersze nastroje rynkowe. Na podstawie wyników analiz Glassnode wydaje się, że posiadacze BTC i ETH pozostają niechętni sprzedaży swoich cyfrowych monet.

W swoim cotygodniowym raporcie, analitycy Glassnode przeanalizowali sytuację w zakresie fal hodl. Wskazania wydają się być bycze. W kontekście sprzedaży młodszych monet nastąpił strukturalny trend spadkowy, co wskazuje na więcej apetytu na HODL.

W badaniu zauważono, że dynamika podaży i wymiar dojrzałości monet zapewnia dość silny sygnał w obu kierunkach.

Konstruktywne Hodl Waves

Zarówno fale hodl dla bitcoina, jak i ethereum wykazywały, w ciągu ostatnich 4 miesięcy, wyraźny trend spadkowy. Glassnode podkreśla, że właściciele monet młodszych niż 3 miesiące prawdopodobnie będą sprzedawać podczas okresów zwiększonej zmienności. Spadek fal hodl dla tych młodych monet miałby wskazywać na fakt, że rynek woli zatrzymać aktywa niż je wydawać.

„Młode BTC stanowią teraz tylko 15% podaży monet i mamy do czynienia z bardzo silnym trendem spadkowym”.

bitcoin hodl waves
źródło: Glassnode

Na wykresie ethereum sytuacja jest bardzo podobna. Młode ETH reprezentują zaledwie 12,5% podaży w obiegu.

Glassnode zaznacza, że użytkownicy, którzy kupili swoje monety w okresie od 3 miesięcy do 1 roku są statystycznie mniej skłonni do ich wydania.

„Bitcoin stoi w obliczu potężnego trendu wzrostowego w dojrzewaniu monet, z prawie 50% podaży monet w wieku od 3 miesięcy do 3 lat.”

Analityka uzupełniła te odkrycia o coś, co określono mianem „metryki żywotności”. Analizuje ona, czy więcej monet jest akumulowanych (HODLing) czy niszczonych (wydatki) względem całkowitego wymiaru podaży.

Wskaźnik ten wykazuje tendencję spadkową od czerwca, co sugeruje mniejsze wydatki i większe uśpienie monet. Podobny scenariusz rozegrał się w przypadku ethereum.

Niezerowe salda bitcoin

Kolejnym wskaźnikiem o pro-wzrostowym sentymencie jest liczba niezerowych adresów Bitcoin, która stale rośnie. Obecnie istnieje ponad 38 milionów adresów Bitcoin z saldem, które jest bliskie rekordowemu poziomowi z maja.

To samo miało miejsce w przypadku Ethereum, które osiągnęło w tym aspekcie nowy rekord wszech czasów wynoszący 60,7 miliona adresów.

Dynamika podaży wydaje się sugerować, że istnieje niezwykle silny popyt bazowy, co powinno być dość konstruktywne dla perspektywy wzrostu ceny, jeśli tylko trend się utrzyma”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze