Sieć Bitcoin odnotowała historyczny, tygodniowy wolumen transferu

Chociaż cena BTC utknęła poniżej 50 000 USD, sieć króla kryptowalut odnotowała ostatnio kilka rekordów wszech czasów. Dane on-chain ujawniły, że tygodniowy wolumen transakcji BTC eksplodował do nowych szczytów, a liczba użytkowników trzymających aktywo powoli się odradza.

Liczba transakcji w sieci Bitcoin sięga nowych szczytów

Firma analityczna Glassnode zwróciła niedawno uwagę na ogromny wzrost wolumenu transakcji w sieci Bitcoin. Dane udostępnione przez firmę pokazują, że średni tygodniowy wolumen transakcji (wykres godzinowy z 7-dniową średnią kroczącą) wzrósł do nowego rekordowego poziomu ponad 8 miliardów dolarów. W chwili, kiedy rekord został odnotowany, liczba była w rzeczywistości o ponad 50% wyższa niż poprzedni szczyt.

wolumen bitcoin rekord
źródło: Glassnode

Warto jednak zauważyć, że taki wynik najprawdopodobniej nie oznacza, że ​​transfery miały miejsce między zwykłymi użytkownikami. Inne dane wskazywały, że skorygowany, jednostkowy wolumen transferu w USD nie wykazuje takiego samego wzrostu, jak to miało miejsce w kontekście wspomnianej, rekordowej liczby.

W związku z tym, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że skok mógł mógł mieć źródło w transferach wewnętrznych, co zdawał się potwierdzać stosunkowo spokojny mempool.

bitcoin mempool
źródło: blockchain.com


Posiadacze BTC znów rosną w siłę

Analitycy Glassnode podkreślili, że po ostatnich spadkach, liczba posiadaczy bitcoinów zdecydowanie wzrosła.

Inwestorzy detaliczni mają tendencję do przyłączania się do rajdu, gdy cena dynamicznie rośnie i wycofywania się, gdy spada. W związku z tym liczba portfeli z jednym lub mniej niż jednym BTC spadła po korekcie w połowie maja. Teraz jednak, gdy kryptowaluta ponownie zbliżyła się do 50 000 USD, inwestorzy zaczęli wracać.

Po pierwsze, niezerowe adresy po raz kolejny przekraczają 38 milionów, co oznacza najwyższy poziom w ciągu ostatnich 30 dni. Oznacza to wzrost o około pół miliona od początku sierpnia.

Ci, którzy posiadają co najmniej 0,01 BTC, wyznaczyli trzymiesięczny szczyt wynoszący nieco ponad dziewięć milionów. Ostatnie szczyty w tym zakresie notowane były w kwietniu i maju na poziomie około 9,2 miliona.

adresy 001 btc

Kolejne, rekordowe wartości, których rynek nie obserwował od trzech miesięcy, miały swoje źródło w portfelach zawierających 0,1 BTC lub więcej. Takich adresów jest obecnie 3,2 mln – o 100 tys. więcej od połowy lipca.

Liczba portfeli, w których zaparkowany jest co najmniej jeden bitcoin, wzrosła wg danych Glassnode z 792 500 w czerwcu do 808 300 obecnie.

liczba portfeli z całym bitcoinem
źródło: Glassnode

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze