Elon Musk zabiera głos w sprawie bitcoinów w bilansie Tesli

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, potwierdził, że Tesla posiada bitcoiny o wartości „bliskiej” 1,47 miliarda dolarów.

Tesla ujawniła swoja inwestycję w BTC o wartości 1,5 miliarda dolarów w raporcie 10-K, który został opublikowany 8 lutego. Ogromny zakup dokonany przez firmę notowaną w ramach części indeksu S&P 500 pomógł podnieść cenę największej kryptowaluty o około 57% w okresie nieco dłuższym niż miesiąc.

W marcu Tesla sprzedała nieco z posiadanych przez siebie coinów i zaksięgowała zysk w wysokości 101 milionów dolarów (w kwietniu), co – wg tego, co deklarował wówczas Elon Musk – miało stanowić test płynności kryptowaluty i pokazać rynkowi, że ruchy Tesli nie będą wpływać na niego w sposób znaczący. Redukując swoją pozycję, Tesli udało się znacząco zwiększyć zyski w pierwszym kwartale.

Z powodu spadku ceny, Tesla odnotowała w drugim kwartale stratę w wysokości 23 milionów dolarów.

Z tego, co wiadomo obecnie, od tamtej pory Tesla nie dokonywała kolejnych zakupów BTC.

Musk pozostaje zwolennikiem Bitcoina?

Na konferencji „B Word” Musk ujawnił również, że SpaceX również kupiła BTC. Nie jest jasne, ile cyfrowych monet posiada, ponieważ jest to firma prywatna.

Miliarder osobiście posiada również bitcoiny, a także ethereum i DOGE. Musk powiedział, że lwią część jego portfela stanowi aktualnie bitcoin.

Całkiem niedawno Musk dał jasno do zrozumienia, że nadal jest zwolennikiem BTC pomimo wstrzymania honorowania płatności w BTC za samochody Tesli. Potwierdził również, że Tesla „najprawdopodobniej” da bitcoinowi szansę zaistnieć ponownie w tej roli.

źródło grafiki tytułowej: Getty Images

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze