Coinbase opuściły bitcoiny o wartości blisko 770 milionów dolarów

Najnowsza wizualizacja danych od dostawcy usług analitycznych Glassnode potwierdza, że w niedzielę 11 kwietnia wieloryby wytransferowały 12 638 bitcoinów z największej amerykańskiej giełdy kryptowalut Coinbase.

Prawie 770 milionów dolarów w BTC opuszcza Coinbase

Wykres Glassnode udostępniony przez CIO Moskovski Capital pokazuje, że 11 kwietnia z Coinbase wycofano aż 769,5 miliona dolarów w BTC.

Interesujące, że cyfrowe monety zostały wypłacone z Coinbase w ciągu zaledwie dziesięciu minut:

Glassnode podzielił się również danymi poświadczającymi to, że górnicy kryptowalut przenosili niedawno swoje bitcoiny na giełdy w celu ich sprzedaży.

Zgodnie z wykresem, wskaźnik Miners to Exchange Flow (7-dniowy MA) osiągnął miesięczne maksimum na poziomie 17,767 BTC.

Wcześniej jednak pojawiły się doniesienia, że górnicy BTC zaczęli akumulować bitcoiny zamiast je sprzedawać – i to po raz pierwszy od pięciu miesięcy.

14 kwietnia Coinbase wchodzi na parkiet Nasdaq

Jak informowaliśmy Was już wcześniej, zaledwie dwa dni dzielą Coinbase od inicjacji akcji firmy na parkiecie Nasdaq. Specjaliści branżowi spodziewają się, że wraz z tym wydarzeniem, cena króla kryptowalut może zliczyć kolejne wzrosty. Co więcej, przedstawiony przez giełdę raport finansowy za ostatni kwartał daje solidne podstawy by sądzić, że 14 kwietnia br. będzie dniem, który społeczność kryptowalut zapamięta na długie lata.

Firma odnotowała obrót w wysokości 335 miliardów dolarów. Giełda posiadała na swojej platformie aktywa o wartości 223 miliardów dolarów, co stanowi 11,3% kapitalizacji rynkowej kryptowalut. Jej całkowity dochód wyniósł 1,8 miliarda dolarów, dochód netto 740 – 800 milionów dolarów oraz 1,1 miliarda dolarów zysku przed odliczeniem odsetek i podatków (EBITDA).

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs flagowej kryptowaluty utrzymywał się na poziomie 60 500 USD po ponownym, nieudanym ataku i próbie wybicia ceny powyżej 61 200 USD:

cena bitcoina
kurs BTC/USD (interwał 1H); źródło: tutaj

Patrząc na powyższy wykres można odnieść wrażenie, że jeżeli pukamy kilkukrotnie do tych samych drzwi, to ktoś może nam w końcu otworzyć… Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze