Bitcoin zalicza kolejne ATH: 61 683,86 USD

4 694

Cena bitcoina przełamała kolejną barierę. Kolejne, nowe ATH bitcoina wynosi 61 683,86 USD (według CoinMarketCap). Czy BTC zmierza w kierunku przetestowania 100 000 USD?

Przez ostatnie dni wiodąca kryptowaluta zdawała się wahać, czy atak na kluczowy, „okrągły” poziom 60 000 USD ma szansę zakończyć się powodzeniem. Za każdym razem, gdy cena zbliżała się do niego – spadała w wyniku takich czynników, jak realizacja zysków przez inwestorów lub wzmożonej aktywności wielorybów.

Ostatecznie jednak BTC dało radę przekroczyć tę barierę. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji (niedziela 14-03-2021) bitcoin wyceniany jest na nieco ponad 61 000 USD. Stanowi to optymistyczny wzrost o 7,86% w dziennych obrotach z imponującym wzrostem w skali ostatniego tygodnia o 23,30%. Patrząc na cenę króla kryptowalut w ciągu ostatniego tygodnia, wyraźnie widać zdrowy, przeplatany naturalnymi korektami, trend wzrostowy:

nowe ath bitcoina
wykres kursu BTC/ USD od TradingView

Czy jest szansa na 100 000 USD?

Jak zauważył zespół badawczy Whalemap, ten stały wzrost jest historycznym trendem ostatnich kilku zwyżkowych cykli w ciągu ostatniej dekady w życiu bitcoina. Poniższa wizualizacja sugeruje, że cena BTC mogła nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o wzrosty.

źródło: Whalemap

„[..] fale HODL pokazują, jaki procent zrealizowanej kapitalizacji należy do różnych typów HODLerów (trzymających w okresach 1-3 lat, 3-5 lat itd.). Szczyty zazwyczaj pojawiają się, gdy rynek jest nadmiernie nasycony FOMO. Można to zidentyfikować, gdy duży% zrealizowanej kapitalizacji należy do krótkoterminowych hodlerów (trzymających BTC w okresie krótszym niż 6 miesięcy). Ostatnim szczytom makro towarzyszyło ponad 95% zrealizowanej kapitalizacji należących do hodlerów trzymających cyfrowe aktywo poniżej 6 miesięcy. Obecni wskaźnik ten plasuje się na poziomie 82%”.

Jeśli bitcoin będzie kontynuował tę optymistyczną trajektorię ceny, przy wsparciu firm inwestycyjnych i dużych detalistów, dodany następny poziom może być jak najbardziej w zasięgu ręki, aczkolwiek wizja głębokiej korekty pozostaje jak najbardziej w zakresie możliwych scenariuszy dla tego rynku. Analitycy sugerują, że kolejny poziom, który może być trudny do pokonania, to strefa około 72 000 USD. Jeśli byki zdołają ją przełamać, kryptowaluta może skierować swe kroki dalej na północ, w kierunku przetestowania 100 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze