HodlWaves | Długoterminowi HODL-erzy akumulują BTC, „świeża krew” sprzedaje…

3 929

Długoterminowi HODL-erzy BTC nie wydają się sprzedawać swoich zasobów. Świeża krew, z drugiej strony, czerpie zyski.

Wykres „Hodlwaves” Unchained Capital – który ilustruje rozkład portfeli BTC względem ich ostatniej aktywności na łańcuchu bloków Bitcoin – wykazał wzrost długo- i krótkoterminowych ruchów.

HODL-erzy trzymają się mocno

Wykres HodlWaves pokazuje, że liczba cyfrowych monet przeniesionych w ciągu ostatnich 30 do 90 dni jest na najwyższym poziomie od czasu bessy w 2018 roku. Adresy przechowujące monety w tym okresie stanowią około 15% podaży w obiegu i jednocześnie największy segment portfeli. Portfele, które pozostawały nieaktywne w okresie od trzech do pięciu lat, stanowią teraz drugi co do wielkości segment, z 13,5% wszystkich BTC ulokowanych w tych portfelach.

Bitcoin, który nie zmieniał zbytnio kursu od co najmniej trzech lat, rośnie jak dotąd właściwie nieprzerwanie. Niektórzy spekulują, że inwestorzy trzymali środki bez mrugnięcia okiem od końca 2017 r. Oznacza to, że nie sprzedawali podczas bessy w 2018 r., podczas której kurs BTC spadł 84% od swojego ówczesnego maksimum i nie sprzedawali nawet po nagłym ożywieniu sytuacji.

Świeża krew realizuje zyski

Dyrektor techniczny firmy Glassnode zajmującej się analizą kryptowalut on-chain, Rafael Schultze-Kraft, zasugerował, że ci, którzy kupili BTC w ciągu ostatnich dwóch lat – czerpią zyski. Ci zaś, którzy kupili ponad trzy lata temu, wciąż trzymają swoje środki przy sobie.

Warto zauważyć, że wykres Hodlwaves pokazuje znaczny spadek odsetka nieaktywnych bitcoinów w okresie od roku do dwóch lat. Może to oznaczać, że ci, którzy kupili podczas bessy, realizowali zyski.

Cena bitcoina przekroczyła swój poprzedni rekord wszech czasów w obliczu rosnącego zainteresowania ze strony instytucji. Firmy takie jak Tesla i MicroStrategy przeznaczyły część swoich rezerw gotówkowych na zakup kryptowaluty, aby zabezpieczyć się przed inflacją i dewaluacją waluty fiducjarnej.

Rajd bitcoina spowodował, że ​​prognozy cen stały się coraz bardziej zwyżkowe. Były dyrektor wykonawczy Goldman Sachs i współzałożyciel Real Vision, Raoul Pal, wyraził przekonanie, że całkowita kapitalizacja rynkowa bitcoina i wszystkich innych kryptowalut wzrośnie i przekroczy ostatecznie 100 bilionów dolarów.

Dyrektor generalny giełdy Kraken, Jesse Powell, również wierzy, iż cena bitcoina może osiągnąć 1 milion dolarów w ciągu najbliższych 10 lat, a na dłuższą metę „dojść do nieskończoności”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze