Bitcoin | Wskaźniki, które warto śledzić częściej niż inne

4 947

Nie da się ukryć, że bitcoinowe wieloryby trafiają na nagłówki serwisów informacyjnych zdecydowanie częściej niż instytucje i sprzedawcy detaliczni. Zdecydowanie warto śledzić ich poczynania na rynku. Środki skoncentrowane na portfelach instytucjonalnych stwarzają ryzyko zmienności i manipulacji cenami. Zasoby wielorybów wpływają jednak na ekonomię popytu i podaży Bitcoina.

Czy działa to na zasadzie powtarzalności? Nie, jeśli wyciągniesz wnioski z każdego ich ruchu. Jeśli jest jakaś grupa podmiotów, która ma największy wpływ na Twój portfel, ustępując tylko Twojej strategii handlowej, to są to właśnie wieloryby. Obecnie prawie 6,5 miliona bitcoinowych adresów kontroluje kryptowaluty o wartości 100 miliardów dolarów. Warto porównać to chociażby z ponad 40 milionami użytkowników Coinbase, którzy posiadają BTC o wartości 100 miliardów dolarów.

3 najważniejsze czynniki wpływające na cenę bitcoina na giełdach spot

To stawia dystrybucję Bitcoina w gąszczu wcale niełatwych pytań. Ta dystrybucja ma wpływ na poziom odpływów środków z giełd, takich jak Coinbase Pro, cykle akumulacji i zwiększoną zmienność. Te trzy wskaźniki znajdują się na szczycie listy wpływających na cenę bitcoina na giełdach spot.

Jako handlowiec detaliczny, powinieneś być w stanie intuicyjnie wyczuć i identyfikować kluczowe dla Twojej strategii ruchy wielorybów, takie jak wpływy do ich portfeli, odpływy środków i wywieranie presji kupna / sprzedaży. Uważna obserwacja tych czynników, robienie notatek i wyciąganie wniosków może pozwolić Tobie odpowiednio dostroić własną strategię, aby jak najlepiej wykorzystać zmieniające się trendy cenowe.

Rokowania ceny BTC i „próg bólu”

Kiedy cena bitcoina spadła o ponad 10% po osiągnięciu nowego ATH powyżej 61 000 USD, większość handlowców detalicznych, którzy kupili powyżej 58 330 USD (poprzednie ATH), sprzedawała.

Dane od Whalemaps pokazują, że straty z transakcji bitcoinowych są obecnie ponad 4 razy większe niż zyski. Odpowiada to za ponad 336 milionów dolarów strat w sieci Bitcoin. Ponieważ wzorzec akumulacji wielorybów nie zmienił się, pokazuje to straty poniesione przez handlowców detalicznych. I to jest niepokojące.

bitcoin wskaźnik
źródło: whalemap.io

Powyższy wykres sygnalizuje, że wieloryby mogą w tym tygodniu wesprzeć cenę bitcoina na poziomie powyżej 55 000 USD. Masowa akumulacja wystąpiła jednak na poziomie 47 000 USD, który można uznać za próg bólu, na wypadek dalszej korekty. Ponieważ akumulacja nastąpiła przy 55 000 USD, cena prawdopodobnie utrzyma się powyżej tego poziomu.

Akumulacja wielorybów powyżej poziomu 55 000 USD zaznaczona jest na powyższym wykresie jasnozielonymi kółkami. Dość łatwo zauważyć, że wieloryby BTC zmniejszyły wymiar zaangażowania w zakupy i akumulację powyżej tego poziomu cen. Jeśli konsolidacja będzie kontynuowana, a cena spadnie do poziomu 47000 USD, dalsza akumulacja może prowadzić do zwiększonego popytu na giełdach spot a tym samym zwiększenia wymiaru odpływu środków.

Co można wyczytać z ruchów wielorybów BTC?

Podobne uwarunkowania doprowadziły ostatnim razem do wzrostu ceny i przejścia do poziomu 61 683 USD. Tym razem istnieje prawdopodobieństwo, że cena może zostać uwięziona w ograniczonych ramach, ponieważ stało się tak po osiągnięciu nowego ATH już więcej niż dwa razy w bieżącym cyklu rynkowym.

Ważne jest, aby traderzy detaliczni odnotowali przypływ zmian. Chodzi o moment, gdy wieloryby wychodzą z giełd spot i kierują swe kroki na giełdy instrumentów pochodnych. Te ostatnie oferują większą zmienność i mniejsze ryzyko, co czyni je lukratywnymi również dla traderów detalicznych. Wzmożona aktywność na rynkach instrumentach pochodnych sygnalizuje zwykle odwrócenie trendu w price action bitcoina.

Niedawny spadek był kolejnym punktem akumulacji. Wymiar HODL na BTC wydaje się być jednak w dużej mierze taki sam, jak przed ATH. Zarówno popyt, jak i zmienność są wysokie. Liczba otwartych pozycji na rynkach kontraktów terminowych na bitcoin wynosi teraz 21 miliardów dolarów. Po ATH było to 23 miliardów dolarów. Wieloryby poruszają się cicho, ale traderzy detaliczni podążają za nimi, zwiększając dźwignię finansową i presję kupna na BTC, otwierając możliwość powrotu ceny króla kryptowalut do poziomu 60 000 USD lub wyżej jeszcze w tym tygodniu.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze