Bitcoin walczy z 20.000$ Kto wygra?

4 282

Od kilku dni Bitcoin cena Bitcoina oscyluje wokół poziomu 20 000 USD. Cena spada poniżej tego punktu, żeby po pewnym czasie wzrosnąć, a później znów spaść. Jakich ruchów możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Philip Swift zwraca uwagę na to, że rynek znajduje się aktualnie w stanie ekstremalnego strachu powołując się na wskaźnik strachu i chciwości.

To wskazuje na to, że optymizm wśród inwestorów znacząco opadł. Jednocześnie portal CoinTelegraph powołując się na dane firmy analitycznej Delphi Digital zwraca uwagę, że zainteresowanie Bitcoinem osiąga rekordowy poziom – wskaźnik dźwigni finansowej dla otwartych kontraktów terminowych osiągnął poziom ponad 3% kapitalizacji.

Na portalu CoinDesk znajdziemy opinię Lewisa Harlanda – zwraca on uwagę, że te dane wskazują na to, że otwarte zainteresowanie przewyższa wielkość rynku i zwiększa ryzyko zmienności.

Sytuacji Bitcoina z pewnosciąnie poprawia kondycja tradycyjnych rynków. Amerykańskie indeksy m.in. NASDAQ, Dow Jones i S&P 500 odnotowują spadki. Niedźwiedzie nastroje widoczne są także na niemieckim DAX 30, brytyjskim FTSE 100, czy też rodzimym WIG20. Zwłaszcza, że w tym roku bitcoin był w dużej korelacji z indeksem S&P 500.

Dodatkowo CNBC opublikowało informację o tym, że Prezes Rezerwy Federalnej z Cleveland zapowiedziała, że stopy procentowe prawdopodobnie będą musiały znacznie wzrosnąć zanim walka z inflacją zostanie zakończona. Uważa ona, że stopy wzrosną powyżej 4% (aktualnie jest to poziom 2,5%). Jednocześnie oczekuje, że inflacja w tym roku spadnie do poziomu 5-6%. Zwraca ona uwagę, że Fed musi zachować czujność i nie można zbyt szybko cieszyć się z pokonania inflacji.

Rekt Capital powołując się na dane historyczne zwraca uwagę, że jeśli trendy z poprzednik bess miałyby się powtórzyć, to od aktualnego dołka dzielą nas jeszcze dwa miesiące:

Według il Capo Of Crypto głównym celem obecnie jest 16 000 USD:

Zwraca on uwagę, że ewentualne wzrosty do poziomu 22 500 USD lub 23 000 USD to byłby fałszywy rajd i po nich wciąż moglibyśmy oczekiwać spadków.

Jednak nie brakuje optymistów. Michaël van de Poppe zwraca uwagę, że BitCoin utrzymał kluczowy punkt wsparcia.

Sprawdź też:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze