Bitcoin w dół do 37 365 USD w tle ogłoszenia Fed o podniesieniu stóp procentowych

W obliczu nowego planu Rezerwy Federalnej odnośnie podniesienia stóp procentowych, bitcoin ponownie testuje wsparcie 37 000 USD. Złoto i akcje spadają.

Bitcoin ponownie w dół

Cena bitcoina (BTC) spadła dziś do 37 365 USD po nieudanej próbie byków, aby odzyskać poziom 40 000 USD. Spadek nastąpił w towarzystwie przecen na rynkach akcji i towarów, które także zaliczyły cofnięcia na skutek deklaracji przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella odnośnie przyszłych podwyżek stóp procentowych i obaw związanych z rosnącą inflacją.

Dane pokazują, że zanim cena BTC spadła do 37 365 USD, gdy niedźwiedzie przejęły kontrolę nad rynkiem, była w stanie dojść wczoraj z poziomu 38 200 USD do szczytu powyżej 39 500 USD (odnotowanego około południa).

bitcoin
BTC/ USDT (interwał 4h); źródło: tutaj

Poziom wpływów na giełdy spot wzrasta

Jednym z sygnałów ostrzegawczych przed spadkiem ceny bitcoina był zwiększony napływ na giełdy spot. Skłoniło to niektórych analityków do spekulacji, że inwestorzy, którzy nie wyszli z rynku w pobliżu szczytu, wykorzystują niższe szczyty, aby zablokować zyski.

Wraz z nasileniem się wyprzedaży, przepływ netto BTC na giełdach odnotował zauważalny wzrost. Presja sprzedaży, wraz z brakiem kupujących w dołku, utrzymywała cenę bitcoina poniżej 38 000 USD.

przepływy netto BTC na giełdach spot; źródło: Cryptoquant

Ostatnie napływy BTC na giełdy wskazują raczej na niedźwiedzią perspektywę krótkoterminową. Warto jednak zauważyć, że portfele wielorybów o wartości od 100 BTC do 10 000 BTC faktycznie zwiększyły swoją objętość – w ciągu ostatnich 25 dni – o 90 000 BTC.

Rośnie liczba otwartych pozycji na rynkach opcji BTC

Innym źródłem, które pozwala uzyskać lepszy wgląd w sposób rozmieszczania funduszy na rynku, jest liczba otwartych pozycji na rynkach BTC i Ether (ETH).

Według Delphi Digital „liczba otwartych opcji na BTC i ETH spadła od połowy maja”, ale ostatnio nastąpił niewielki wzrost liczby otwartych opcji na BTC. Wskaźnik ten pozostał w stagnacji w kontekście ETH, „wskazując, że inwestorzy próbują zamiast tego ustawić się na ruch BTC”.

opcje BTC
zmiana w kontekście liczby otwartych pozycji na rynkach opcji BTC i ETH; źródło: Delphi Digital

Delphi Digital stwierdziło również, że niedawne price action bitcoina i złota ożywiło dyskusje na temat zdolności każdego z nich do działania jako „bezpiecznej przystani”. Inwestorzy coraz częściej postrzegają złoto jako główne zabezpieczenie przed inflacją, co oznacza, że „rosnąca inflacja może negatywnie wpłynąć na sentyment wokół BTC.”

Biorąc pod uwagę, że obydwa aktywa zareagowały negatywnie na wystapienie Powella, istnieje szansa, że korelacja zaobserwowana między BTC a złotem w 2019 r. może doprowadzić do ożywienia narracji, że BTC przekształciło się w aktywo safe haven.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze