Wieloryby zgarnęły 90 000 bitcoinów w ciągu ostatnich 25 dni

Wiele wskazuje na to, że wieloryby kupują bitcoiny w nadziei na wzrost ceny. W ciągu zaledwie 25 dni, najbardziej zasobne portfele bitcoin powiększyły swoje salda łącznie o 90 000 BTC.

90 000 bitcoinów

Wieloryby bitcoinów zaopatrują się w BTC. Najbardziej zasobne adresy zgromadziły około 90 000 bitcoinów o wartości 367 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 25 dni.

Akumulacja została zidentyfikowana przez agregator danych z rynku kryptowalut, Santiment, który poinformował, że portfele z saldem pomiedzy 100 a 10 000 BTC – opisane przez Santiment jako adresy „poziomu milionerów” – są obecnie największym segmentem hodlerów BTC i stanowią obecnie 48,7% podaży bitcoinów.

Niedawny szał zakupowy plasuje adresy milionerów na najwyższym poziomie od siedmiu tygodni pod względem liczby posiadanych bitcoinów. Adresy te zawierają ponad 9,11 miliona BTC — zaledwie o kilka procent mniej niż w połowie kwietnia.

BTC akumulują również górnicy. Glassnode zidentyfikowało, że cotygodniowe wypływy bitcoinów z adresów górników spadły do najniższego poziomu od pięciu miesięcy, wynoszącego w dniu wczorajszym (16 czerwca )około 1,7 miliona dolarów.

Patrząc na przeciwległy koniec skali Glassnode zauważył, że udział podaży reprezentowany przez adresy posiadające mniej niż jednego bitcoina podwoił się od grudnia 2017 r. i stanowi obecnie około 5% jego kapitalizacji rynkowej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze