Bitcoin: Strach ma wielkie oczy

13 661

Kiedy cena bitcoina spadła poniżej 57 000 dolarów, po raz pierwszy od początku października rynek zaczął odczuwać strach…

Po niedawnym spadku na rynku kryptowalut, w wyniku którego bitcoin stracił prawie 20% (licząc względem rekordu wszech czasów, ok. 69 000 USD), nastroje inwestorów zdały się ulec wyraźnej zmianie. Po raz pierwszy od prawie dwóch miesięcy, wskaźnik strachu i chciwości wszedł w obszar „strachu”.

Strach ma wielkie oczy?

Popularny Bitcoin Fear & Greed Index to wskaźnik, który uwzględnia kilka czynników w społeczności aktywów cyfrowych, aby wychwycić krótkoterminowy sentyment rynku względem wiodącej kryptowaluty. Uwzględnia takie segmenty jak zmienność aktywów, wolumen, komentarze w mediach społecznościowych i inne. Indeks podaje wyniki w zakresie od 0 („ekstremalny strach”) do 100 („ekstremalna chciwość”). Wczoraj wskaźnik spadł do 34 (Strach). W chwili przygotowywania niniejszej publikacji wskazywał 43:

bitcoin strach i chciwość
źródło: link

Warto zauważyć, że ostatni raz, kiedy Indeks osiągnął ten stan, miał miejsce 1 października. Wtedy cena bitcoina wynosiła około 42 000 USD. Jednak przez cały październik kryptowaluta odnotowała znaczne wzrosty. W pewnym momencie cena aktywa gwałtownie wzrosła i osiągnęła rekordowy poziom prawie 65 000 USD.

Pierwsze dziesięć dni listopada było również bardzo udane dla BTC. W zeszłym tygodniu bitcoin był nawet gotowy na podjęcie próby ataku na dotychczasowe ATH wynoszące około 69 000 dolarów, podczas gdy jego kapitalizacja rynkowa po raz pierwszy osiągnęła 1,3 biliona dolarów.

Niemniej jednak branża kryptowalut doświadczyła w zeszłym tygodniu znacznej korekty. W momencie pisania tego tekstu, cena BTC utrzymywała się na poziomie 58 600 USD.

Czy to odpowiedni czas, by „kupić dołek”?

Chociaż słowo „strach” może kojarzyć się (zwłaszcza nowym inwestorom) z jakimś rodzajem ostrzeżenia przed zrobieniem zakupów na rynku aktywów cyfrowych. Paradoksalnie, jak mawiał Warren Buffett, „trzeba być chciwym, gdy inni się boją”. Większość ekspertów uważa, że strach na rynku stanowi często doskonałą okazję, aby kupować.

P owyższą opinię zdaje się podzielać trzeci największy wieloryb bitcoin. Trzy dni temu kupił 1647 BTC w cenie poniżej 60 000 USD za sztukę. Łączna kwota zakupu wyniosła prawie 100 milionów dolarów. Od 18 listopada adres ten dokupił kolejne 2218 BTC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze