Bitcoin: Czas na zakupy?

Ostatnie ruchy ceny sprowadziły bitcoina do 55 650 USD. To znacznie poniżej poziomu, który niektórzy z analityków określili jako dobry „punkt wejścia w rynek”.

Wraz z końcem tygodnia korekta na rynku kryptowalut nabrała tempa, a cena bitcoina zaliczyła (na chwilę przygotowywania niniejszej publikacji) miesięczny dołek. Ostatni raz BTC spadł poniżej 56 000 USD 13 października. Przypomnijmy, że niedługo potem (10 listopada) osiągnął aktualnie obowiązujące ATH na poziomie 69 000 USD.

Zgodnie z danymi TradingView (ceny Binance), bitcoin sięgnął dziś miesięcznego dołka 55 650 USD. Taki spadek oznacza 6,1% straty (24h).

kurs BTC/USD (1D); źródło: link

W momencie pisania tych słów, notowania BTC poprawiły się nieco i wynoszą około 56 300 USD. Spadki utrzymują się jednak od początku tego tygodnia.

Bitcoin spadł poniżej 50-dniowej średniej kroczącej i obecnie oscyluje wokół poziomów wsparcia. Kontynuacja spadku może spowodować, że aktywo obniży lot do następnej strefy wsparcia, która znajduje się na pozimie około 53 000 USD.

Ruchy korekcyjne „będą stosunkowo krótkotrwałe”

Zgodnie z treścią niedawnego raportu firmy analitycznej Delphi Digital, „początkowa wyprzedaż była w dużej mierze spowodowana falą likwidacji, a nie fundamentalną zmianą narracji”. Miałoby to sugerować możliwość, że cofnięcie będzie krótkotrwałe i może potencjalnie stanowić „atrakcyjny punkt wejścia” dla traderów, którzy chcą uzyskać większą ekspozycję na BTC.

źródło: link

Delphi Digital podkreśla, że chociaż w ciągu ostatniego tygodnia na rynku zaobserwowano znaczną ilość delewarowania, nie pomogło to zapobiec ogólnemu wzrostowi „łącznego wymiaru likwidacji na głównych giełdach, które zbiegły się z każdym dużym spadkiem cen”.

Co do przyszłości BTC, analitycy Delphi Digital nie wykluczyli możliwości spadku do 55 000 USD („jeśli ciągła presja sprzedaży sprowadzi BTC poniżej 57 750 USD”), sugerując jednocześnie, że „wszelkie obsunięcia ceny będą stosunkowo krótkotrwałe”.

„Jeśli BTC zejdzie niżej, może stworzyć to atrakcyjniejszy punkt wejścia dla osób z nastawieniem długoterminowym, które chcą akumulować”.

Sytuację na wykresie bitcoina skomentował również znany i ceniony analityk Willy Woo:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz