Bitcoin powyżej 40 000 USD po raz pierwszy od ponad 2 tygodni

1 777

Cena bitcoina po raz kolejny dotarła do kluczowego poziomu oporu wynoszącego 40 000 USD.

bitcoin 40 000
BTC/USD (interwał 1H)

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena bitcoina utrzymuje się na poziomie 40 570 USD, co jest najwyższym poziomem, jaki flagowa kryptowaluta odnotowała od 26 maja.

Najnowszy impuls wzrostowy pojawił się po tym, jak legenda funduszy hedgingowych Paul Tudor Jones powiedział podczas wywiadu z Andrew Rossem Sorkinem z CNBC, że rozważa alokację pięciu procent swojego portfela w BTC :

„Słuchaj, lubię Bitcoin. Bitcoin to matematyka… Podoba mi się pomysł inwestowania w coś, co jest niezawodne, spójne, uczciwe i w 100% pewne. Bitcoin przemówił do mnie, ponieważ jest to dla mnie sposób na inwestowanie w pewność.”

Czy to koniec spadków?

Jak informowaliśmy Was wcześniej, cena BTC wzrosła również w niedzielę po tym, jak dyrektor generalny Tesli Elon Musk napisał na Twitterze, że producent e-samochodów wznowi płatności Bitcoin, gdy proces wydobycia króla kryptowalut stanie się bardziej ekologiczny.

Po odnotowaniu trzeciego co do wielkości miesięcznego spadku w historii w maju, sytuacja na rynku bitcoina zdaje się ulegać zmianie. Ostatnie wzrosty kryptowaluty zostały wzmocnione przez przyjecie BTC przez Salwador jako prawnego środka płatniczego.

Analitycy spekulują, że aby położyć kres spadkom, bitcoin musiałby jednak zdecydowanie przebić się przez kluczowy poziom oporu 42 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze