Bitcoin powyżej 40 000 pierwszy raz od 8 stycznia!

3 097

Bitcoin przekroczył dziś poziom 40 000 USD na giełdzie Bitstamp. Wcześniej miało to miejsce 8 stycznia, kiedy król kryptowalut sięgnął po ATH w wymiarze 41 941,56 USD.

Następnie, 15 stycznia, kryptowaluta wzrosła tylko do 39187 USD i od tego czasu wahała się w ramach konsolidacji, spadając kilkukrotnie poniżej 33000 USD.

bitcoin 40 000
kurs BTC/ USD; źródło: TradingView

Trzy powody, dla których Bitcoin wzrósł powyżej 40 000 USD

Powodem pierwszym może być wzrost hash rate sieci Bitcoin. Według danych Coin Metrics, w tym tygodniu wskaźnik ten osiągnął rekordowy poziom 174,9 EH / s.

hash rate bitcoin 40 000
hash rate sieci Bitcoin; źródło: Coinmetrics

Drugim czynnikiem, który może stać za aktualnym wzrostem bitcoina może być wzrost trudności wydobycia. Wartość tego wskaźnika wzrosła o 2,93 procent.

Ponadto, jednym z czynników, które tym razem pchnęły Bitcoin w górę, mogła być konferencja zorganizowana przez MicroStrategy i jej CEO Michaela Saylora, w której udział wzięli managerowie z około 1400 korporacji. Organizatorzy obrali sobie za cel wyjaśnienie uczestnikom, czym jest dla nich Bitcoin i dlaczego może być używany jako store of value i zabezpieczenie przed inflacją.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze