Wszystkie styczniowe rekordy Bitcoina

4 762

Liczba aktywnych unikalnych adresów w sieci BTC osiągnęła w styczniu rekord wszech czasów. Poznaj wszystkie styczniowe rekordy Bitcoina.

Styczeń 2021 pozostanie w historii kryptowalut z wieloma rekordami Bitcoina, w tym ATH dla ceny BTC, hash rate i trudności wydobycia. Co więcej, ostatnie dane wskazały, że liczba unikalnych adresów obsługujących transakcje w sieci również przekroczyła poprzedni rekord sprzed trzech lat.

Aktywność Bitcoina odnotowuje ATH

Według danych firmy analitycznej Glassnode, liczba unikalnych adresów w sieci Bitcoin, które wysyłały lub otrzymywały monety, ustanowiła w styczniu 2021 roku nowy rekord wszech czasów, wynoszący 22,3 miliona.

Liczba ta jest nieco większa poprzedni rekord z końca 2017 r., kiedy to adresy nie mogły przekroczyć 22 milionów.

rekordy bitcoina
Unikalne aktywne adresy Bitcoin; źródło: Glassnode

Patrząc na powyższy wykres, można bezpiecznie założyć, że za unikalnymi adresami kryje się cena BTC. W końcu poprzedni rekord padł, gdy bitcoin po raz pierwszy osiągnął poziom 20 000 USD, który utrzymywał się „z powodzeniem” przez okres 3 lat.

Jednakże, gdy kurs kryptowaluty wszedł w roczną bessę po szczycie w 2018 r., liczba unikalnych adresów Bitcoin spadała, aż do nagłego wzrostu podczas krótkoterminowych zwyżek w czerwcu 2019 r.

Podobnie, unikalne adresy zyskały na liczebności pod koniec 2020 r. – gdy aktywo zapoczątkowało swój najbardziej imponujący jak dotąd cykl byka, przekroczyło 20 000 USD i osiągnęło szczyt 42 000 USD na początku stycznia.

Inne wskaźniki on-chain, które przypisano historycznemu miesiącowi BTC, obejmują trudność wydobycia i hash rate. Trudność wydobycia po raz pierwszy przekroczyła 20 bilionów, podczas gdy hash rate przekroczyło 150 000 000 TH / s.

Niezmiennie HODL!

Kolejne dane z Glassnode sugerują, że inwestorzy bitcoin mogą chcieć unikać spieniężania swoich ostatnich zysków.

Przykładowo, saldo BTC utrzymywane na giełdach osiągnęło najniższy od dwóch lat poziom nieco ponad 2,3 miliarda monet. Poprzedni taki rekord miał miejsce mniej więcej miesiąc temu – na krótko przed szczytem cen bitcoina na poziomie 42 000 USD.

rekordy bitcoina
Bitcoiny na giełdach. Źródło: Glassnode

Podaż monet, które nie zmieniły właściciela w ciągu jednego roku lub dłużej, osiągnęła najniższy od 13 miesięcy poziom 57%. To znaczny spadek od połowy 2019 r., kiedy ten sam wskaźnik wynosił prawie 65%.

bitcoiny przeniesione od 1 roku wzwyż
bitcoiny przeniesione od 1 roku wzwyż; źródło: Glassnode

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze