Bitcoin: Podobnie jak w 2017 r. a jednak…

28 590

Cena bitcoina spadła poniżej psychologicznej bariery 50 000 USD. Czy to, jak kryptowaluta zachowywała się na poziomie 47 500 USD, odzwierciedla rynek sprzed rajdu byków z 2017 r.?

Rynek BTC/USD zanurkował ponownie, tym razem na głębokość rzędu 47 500 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena BTC utrzymywała się na poziomie 48 300 USD. Według danych Coingecko, jest to równoważne z 0,3% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin przy jednoczesnym spadku o nieco ponad 14% na przestrzeni ostatniego tygodnia.

cena bitcoina
kurs BTC/USD (interwał 1D) źródło: link

Na wykresie widać wyraźnie, że obrona poziomu wsparcia 50 000 USD została sforsowana przez sprzedających. Analityk Ben Lilly napisał wczoraj, że oferty na bazowych poziomach wsparcia nie wzbudzają zbytniego zaufania byków.

Są jednak tacy, którzy twierdzą, że zachowanie bitcoina na poziomie 47 500 USD jest odzwierciedleniem rynku poprzedzającego rajd z 2017 r.

Byki dążą do utrzymania wsparcia w wysokości 47 000 USD

Wgląd w tygodniowe price action bitcoina daje możliwość wyszczególnienia poziomów wsparcia i oporu, które w obecnej sytuacji wydają się być teraz najbardziej istotne dla BTC.

„Przed BTC widmo utraty zaznaczonego na czerwonego wsparcia, aczkolwiek załamanie nie zostało jeszcze potwierdzone. Poniżej czerwonego znajduje się pomarańczowy obszar, mocne wsparcie, które zatrzymało dwie -25% korekty w lutym i wrześniu. Generalnie czerwony poziom musi się utrzymać, aby uniknąć przejścia do pomarańczowego.”

Price action bitcoina przypomina sytuację z 2017 r.

Nunya Bizniz, który opublikował poniższy wykres porównujący price action BTC podczas cyklu hossy w 2017 roku z obecnym wykresem, zasugerował, że w najbliższej przyszłości możliwe jest mocne wybicie ceny BTC w górę.

To, jak sprawy potoczą się dalej, pozostaje jak na razie niewiadomą. Wiele wskazuje na to, że przepowiadane przez wielu 100 000 USD za jednego bitcoinia na koniec tego roku może okazać się jednak scenariuszem nie do zrealizowania.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze