Bitcoin | Nie ma prądu, nie ma wzrostów?

Kwietniowy wypadek w chińskiej kopalni węgla w Xinjiangu przyczynił się do tego, że hash rate sieci Bitcoin spadł o 30% w ciągu jednego dnia, co sparaliżowało kontynuację ruchu wzrostowego króla kryptowalut. Czy tym razem było podobnie? Jak tego typu wyszarzenie może wpłynąć na rynek przy kolejnej okazji?

Obecnie wskaźnik hash Bitcoin ponosi podobną stratę, co górnicy z Syczuanu w Chinach w obliczu ograniczeń w zużyciu energii.

Sieć Stanowa w hrabstwie Aba w Syczuanie – która obejmuje znaczną część elektrowni wodnych w tym regionie – wydała na początku tego tygodnia zawiadomienie, które wymagało od lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych ograniczenia zużycia energii.

Zawiadomienie było w szczególności skierowane do wszystkich operacji zlokalizowanych w regionalnej „Hydro-electricity Consumption Industrial Demonstration Zone”.

Strefy tego rodzaju zostały stworzone przez rząd jako zachęta dla „energochłonnych gałęzi przemysłu” do wykorzystywania taniej energii wodnej w miesiącach letnich. Wiele obiektów wydobywczych Bitcoin rzekomo działało w tych strefach przemysłowych objętych sankcjami rządowymi.

Potencjalna przyczyna niedawnych spadków BTC/USD?

Według Blockchain.com, hash rate (TH/s) sieci Bitcoin osiągnął 13 marca szczyt na poziomie 180,67 mln TH/s. To około 37% odbicia od czasu incydentu z końca kwietnia. Od 16 maja, czyli dnia, w którym górnicy z Syczuanu przeszli w tryb offline, całkowity hash rate spadł z 172,36 mln TH/s do 150,653 mln TH/s.

hash rate bitcoin
źródło: blockchain.com

Konsekwencje ograniczeń w dostawach energii elektrycznej w największych chińskich farmach miningowych znajduje odzwierciedlenie w całkowitych dochodach górników.

Według danych Glassnode zajmującej się analizą on-chain, całkowite przychody górników spadły z 1,23 miliarda dolarów do zaledwie 692,16 miliona – co stanowi prawie 50% spadek.

hash rate bitcoin
źródło: Glassnode

To właśnie wtedy bitcoin doświadczył gwałtownej korekty do 37 000 USD. Podczas, gdy Elon Musk i masowe likwidacje na rynkach kontraktów terminowych były z pewnością czynnikami, które doprowadziły do masowej wyprzedaży na początku zeszłego tygodnia, przerwa w dostawie prądu w Syczuanie mogła prawdopodobnie doprowadzić do tego, co stało się na wykresie bitcoina.

Syczuan nie podał harmonogramu, kiedy zniesione zostaną obecne ograniczenia mocy w regionie. W raporcie China Times stwierdzono jednak, że górnicy Bitcoin mogą przejść w tryb online po 25 maja.

Biorąc pod uwagę, że cena BTC nie zdołała ponownie przetestować swojego maksimum po pierwszej przerwie w dostawie prądu w Chinach, trudno wyrokować, czy w najbliższym czasie będzie w stanie odrobić straty w większym zakresie.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze