Bitcoin jest lepszą alternatywą niż złoto, według JP Morgan.

JP Morgan byczo o Bitcoinie

W notatce inwestycyjnej, przygotowanej dla swoich klientów, bank JP Morgan stwierdza, że perspektywa dla przyszłości Bitcoina jest pro wzrostowa. Wzrosty, które widzieliśmy w ostatnich tygodniach, będą zapewne kontynuowane. Czy to już oficjalny start hossy jeżeli tak szanowana instytucja jak JP Morgan bardzo pozytywnie wypowiada się na temat BTC?

Dobre wiadomości

Od początku tego szalonego roku Bitcoin wzrósł o ponad 70%, ostatnie tygodnie to wysyp bardzo dobrych wiadomości dla całego rynku kryptowalut. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że Pay Pal umożliwi swoim klientom zakup kryptowalut na swojej platformie:

Dodatkowo ten sam gigant technologiczny podobno ma zakupić BitGo – jednego z największych depozytariuszy aktywów cyfrowych w branży:

3 tygodnie temu informowaliśmy, że firma Square, której właścicielem jest twórca Twittera – Jack Dorsey (prywatnie fan kryptowalut), przeniosła 50 milionów USD swoich rezerw strategicznych z pozycji gotówkowej do Bitcoina:

Skok na złoto?

Te wszystkie pozytywne wiadomości dalej nie zmieniają faktu, że Bitcoin jest wciąż stosunkowo niewielką klasą aktywów i jest preferowany głównie przez młodszych inwestorów, którzy nie są tak wpływowi na rynku, jak starsze pokolenia, które preferują głównie fizyczne złoto.

Jednakże, w swojej notatce JP Morgan zaznacza, że sytuacja może zmienić się na korzyść najpopularniejszej kryptowaluty:

Aby Bitcoin dogonił złoto pod względem wartości rynkowej, kryptowaluta musiałaby wzrosnąć 10-krotnie w stosunku do obecnych poziomów.

Nawet niewielkie wyparcie złota jako „alternatywnej” waluty w dłuższej perspektywie oznaczałoby podwojenie lub potrojenie ceny Bitcoina.

Z czasem kryptowaluty mogą być przechowywane z innych powodów niż bycie magazynem bogactwa, jakim jest złoto.

Kryptowaluty zyskują na wartości nie tylko dlatego, że służą jako magazyn bogactwa, ale także ze względu na ich użyteczność jako środek płatniczy. Im więcej podmiotów gospodarczych zaakceptuje kryptowaluty jako środek płatniczy w przyszłości, tym wyższa będzie ich użyteczność i wartość.

Potencjalna długoterminowa korzyść dla Bitcoina jest znaczna, ponieważ bardziej intensywnie konkuruje on ze złotem jako „alternatywną” walutą, za którą je uważamy, biorąc pod uwagę, że młodsi inwestorzy staną się z czasem ważniejszym elementem wszechświata inwestorów.

Tak byczo nie było już dawno.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze