Bitcoin gotuje się na wolnym ogniu (pod przykryciem). 1 000 000 aktywnych adresów piąty dzień z rzędu…

10 369

Dzienna liczba aktywnych adresów w sieci Bitcoin stanowi wiarygodny wskaźnik przyszłych ruchów ceny BTC. Wraz ze wzrostem całkowitej liczby adresów wchodzących w interakcję w sieci, cena kryptowaluty historycznie… rosła.

Według danych firmy Santiment, liczba aktywnych adresów w sieci Bitcoin przekroczyła 1 000 000 piąty dzień z rzędu (w tym tygodniu). Analitycy platformy on-chain, powszechnie używanej przez traderów kryptowalut w odniesieniu do analizy sald historycznych i rodzących się trendów, stwierdzili:

„Bitcoin miał 5 dni z rzędu (z wyłączeniem historycznych spowolnień w weekendy) ponad 1 mln aktywnych adresów wchodzących w interakcję w sieci BTC. Ten wzrost jest zachęcającym sygnałem tego, że kryptowaluta może już niebawem testować nowe poziomy ATH.”

bitcoin gotuje się
Liczba aktywnych adresów Bitcoin przekracza 1 milion 5 dni z rzędu. Źródło: Santiment

Lightning Network wciąż się rozwija

Jak wynika z analizy Santiment, stabilny, stały wzrost wykazuje również w ostatnich dniach Lightning Network. Zgodnie z najnowszymi estymacjami, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 r. do sieci zostało dodanych ponad 9,2 tys. nowych węzłów.

„Lightning Network Bitcoina (BTC) cały czas się rozwija. Tylko w 2021 r. do sieci dodano około 9,2 tys. nowych węzłów. Jest to 111% wzrost w sprzęcie operacyjnym od początku roku. Sieć ma obecnie 11 464 węzłów LN online.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze