Czy jesteś gotowy na epicki rajd altcoinów?

Pewien znany analityk rynku kryptowalut uważa, że altcoiny są gotowe do rozpoczęcia epickiego rajdu ceny.

TechDev poinformował swoich 128 700 obserwatorów na Twitterze, że rynek altcoinów odzwierciedla obecnie swoje price action z cyklu hossy w 2017 roku:

„Pamiętaj, co czeka Twoje alty.

Jeszcze nic nie widziałeś.”

źródło: link

Jeśli rynek altcoinów będzie podążał za scenariuszem, na który powołuje się TechDev, jego wartość może wzrosnąć do początku 2022 r. nawet do 7 bilionów dolarów. To, co miałoby nastąpić później, wypada określić mianem wyjątkowo głębokiej korekty.

W toku analizy rozwoju wydarzeń na wykresie bitcoina TechDev podkreślił, że miesięczny wskaźnik siły względnej (RSI) wydaje się rosnąć w kierunku historycznego oporu, który wyznaczał szczyty poprzednich cykli byka na bitcoinie. RSI to wskaźnik, który śledzi dynamikę (momentum) danego aktywa.

„Najwyższe miesięczne zamknięcie w historii.

Gratulacje Bitcoin i gratulacje dla wszystkich.

Zbliżamy się teraz do naszego drugiego miesięcznego szczytu RSI (wskaźnika siły względnej), jak w każdym poprzednim cyklu.

Nigdzie nie widać szczytu.

Zaufaj wskaźnikom.”

źródło: link

Na podstawie porównania price action BTC z sytuacją z listopada 2017 r., TechDev uznał, że sytuacja na wykresie króla kryptowalut zwiastuje rozpoczęcie kolejnego etapu cyklu byków.

„Dzienny wykres BTC mówi: przygotuj się na listopad.”

źródło: link

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena bitcoina wynosiła 63 109 USD (CoinGecko).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

altcoinyKryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz