Bitcoin do końca roku: Byczo, ale…

19 013

Blockware Intelligence prognozuje, co czeka bitcoina do końca bieżącego roku…

Analityk on-chain William Clemente twierdzi, że prognoza dla BTC na drugą połowę bieżącego roku pozostaje bardzo optymistyczna. W najnowszym raporcie Blockware Intelligence Clemente pisze, że zanim będzie można myśleć o jakimkolwiek wzroście, bitcoina czeka ruch korekcyjny.

BTC krótkoterminowo

Aktualnym, słabym punktem największej kryptowaluty miałoby pozostawać wiele znanych nam już czynników, w tym czerpiące zyski wieloryby i wysoce płynne podmioty przejmujące BTC.

„W perspektywie krótkoterminowej: […] niektóre monety przechodzą z płynnych do wysoce płynnych rąk, przepływy giełdowe pozostają na neutralnym poziomie, niektóre wieloryby realizują zyski, wzrasta funding rate, podczas gdy kapitalizacja rynkowa/ liczba otwartych pozycji rośnie. Nie zdziwiłbym się, gdybym zobaczył krótkoterminowy spadek do około 53 000 USD […] i ponowny test PoB (punktu wybicia).”

Bitcoin w dłuższej perspektywie czasowej

Z drugiej strony, długoterminowe perspektywy bitcoina wyglądają według Clemente na znacznie bardziej bycze:

„Makro: bardzo bycze. Dynamika podaży (zachowanie HODLujących) pozostaje silna, hash rate powraca do sieci, sprzedaż detaliczna wciąż jest poza rynkiem. Nadal trzymam się mojej tezy o mocnym czwartym kwartale 21 r.”

Clemente przygląda się również uważnie wykresowi, który nazywa jednym ze swoich ulubionych. Analityk twierdzi, że ilość bitcoinów, które nabyli LTH (długoterminowi) jest aktualnie na najwyższym poziomie, co miałoby świadczyć o tym, że na horyzoncie pojawia się szok podażowy, co może znaleźć odzwierciedlenie w późniejszym wzroście ceny.

„Metodologia tego wskaźnika polega na tym, że gdy LTH blokują wystarczająco dużą część cyfrowych monet, na rynku występuje efekt ograniczenia podaży. Wskaźnik osiągnął rekordowe wartości, co jest niezwykle byczym sygnałem.”

Co to jest szok podażowy?

Rezerwy spot to wskaźnik, który pokazuje całkowitą liczbę cyfrowych monet przechowywanych w portfelach wszystkich giełd spot.

Jak wskazało CryptoQuant, poziom tych rezerw sięgnął aktualnie ​​minimów, których rynek nie obserwował od października 2017 r.

Kiedy wartość wskaźnika rezerw rośnie, oznacza to, że rośnie wraz z nim wymiar podaży przeznaczonej do sprzedaży BTC i zakupu altcoinów. Taka zmiana może wpłynąć na obniżenie ceny aktywa.

Z drugiej strony, kiedy wskaźnik podaży BTC na giełdach spot ulega obniżeniu spekuluje się, że w dłuższej perspektywie może to być sygnałem potencjalnych wzrostów ceny.

Raport Blockware Intelligence znajdziesz tutaj.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze