Bitcoin | 50 000 USD po raz pierwszy!

3 710

Po, zdawałoby się, tygodniowym oddechu, kurs bitcoina nagle wystrzelił wyżej. Cena BTC przekroczyła na krótko poziom 50 000 USD, osiągając 50 240 USD na giełdzie instrumentów pochodnych Bybit w Singapurze.

źródło: Bybit

Największa kryptowaluta świata zbliżyła się też znacząco do poziomu 50 000 USD o 5:16 rano na giełdzie Binance, po przełamaniu ogromnej ściany sprzedaży:

źródło: TradingView

Całe mnóstwo dobrych wiadomości

Wzrost o 30% w ciągu ostatniego miesiąca i wzrost roczny do ponad 400%, następuje na BTC po doniesieniach, że komórka inwestycyjna Morgan Stanley rozważa zakup kryptowaluty.

Cały czas nie blednie też wieść o zakupie bitcoinów o wartości 1,5 miliarda dolarów przez koncern Tesla. Do tego, Mastercard ogłasza plany otwarcia swojej sieci dla kryptowalut, a BNY Mellon, najstarszy bank w USA, oferuje obsługę bitcoinów i kryptowalut.

„Tendencja do adopcji instytucjonalnej jest coraz bardziej wyraźna i trudna do zignorowania dla tradycyjnych rynków” – powiedział David Russell, wiceprezes ds. wywiadu rynkowego w TradeStation w komentarzach przesłanych do Forbes mailem.

„Najnowsze wiadomości zwiększają podekscytowanie bitcoinem jako aktywem, a tym samym wpływają na poziom zmienności. Niezliczeni inwestorzy mają niewielką ekspozycję na bitcoin i gonią teraz za nowymi szczytami. Sprawy mogą stać się bardziej interesujące i dramatyczne, a traderzy będą czekać na kolejne potencjalne ogłoszenie”.

Smak, który trwa cały czas

W międzyczasie fundusze inwestycyjne aktywów cyfrowych nadal przyciągały gotówkę od inwestorów.

W ciągu ostatniego tygodnia „bitcoin odnotował napływ w wysokości 367 milionów dolarów, jako że trend ogłaszany przez duże korporacje i fundusze wykorzystujące bitcoin jako aktywa skarbowe i inwestycje utrzymuje się” – napisał James Butterfill, strateg inwestycyjny w CoinShares w swoim najnowszym raporcie rynkowym.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze