Bitcoin to nie bańka tulipanowa. To będzie pompowane w nieskończoność…

7 682

Znany makroekonomista twierdzi, że bitcoin (BTC) w niczym nie przypomina bańki tulipanowej z XVII wieku.

W tweecie z 15 lutego Dan Tapeiro, współzałożyciel 10T Holdings, argumentował, że jeśli chodzi o cenę w stosunku do średniego przychodu, bitcoin i ether (ETH) wciąż mają przed sobą ogromną drogę, zanim rzucą wyzwanie tulipanom.

Bitcoin kontra tulipany: nie ma porównania

Bańka tulipanowa była krótką, ale intensywną bańką spekulacyjną na terenie dzisiejszej Holandii, która trwała tylko kilka miesięcy od końca 1636 do lutego 1637.

Choć wpłynęła tylko na niewielką część gospodarki, w szczytowym okresie bańki, pojedynczy funt tulipanowych cebulek kosztował 1500 guldenów. Była to, w przybliżeniu, równowartość czteroletniej pensji wykwalifikowanego stolarza. Implozja, która miała nieznane pochodzenie, spowodowała 90% spadek ceny.

Przeciwnicy bitcoina dość często porównują wzrosty na kryptowalucie z bańką tulipanową, argumentując, że „wewnętrzna wartość” tych dwóch aktywów praktycznie nie istnieje, a spekulacja rządzi rynkiem.

Liczby, liczby, liczby…

Jednak jeśli chodzi o surowe liczby, obrót BTC / USD nie przekracza dziesięciokrotności średniej pensji w Stanach Zjednoczonych, twierdzi Tapeiro:

„Nie ma jeszcze manii na #bitcoin” – podsumował.

„Podczas holenderskiego szaleństwa tulipanów, cebuli sprzedawane były 10 razy drożej niż wynosiła średnia pensja. Średnia pensja dla „robotnika wykwalifikowanego” wynosi dziś ok. 32 tys. 32k × 10x = 320k … a #btc ma co najmniej kolejną 10x wartość użytkową tulipanów. Bądź cierpliwy i po prostu #HODL”.

W dwunastym roku swojego istnienia bitcoin przeżył już zarówno tulipany, jak i bańki spekulacyjne South Sea Company.

cena bitcoina kontra Tulip Mania i inne bańki
cena bitcoina kontra Tulip Mania i inne bańki; źródło: James Todaro/ Bloctown Capital

Bitcoin to coś więcej…

Wizja ceny bitcoina na poziomie 320 000 USD wykracza poza większość szacunków krótko- i średnioterminowych. Zgodnie z popularnymi i dotychczas dokładnymi modelami cenowymi opartymi chociażby o S2F, BTC powinien w przyszłości kosztować między 100 000 a 288 000 USD za monetę.

Nawet gdyby kryptowaluta osiągnęła poziom tulipanów, już jest zapowiedziana jako rewolucja monetarna, prawdopodobnie lepsza w zakresie przechowywania wartości niż samo złoto.

Ograniczona podaż bitcoina w porównaniu ze złotem i oczywiście tulipanami pozwala mu również funkcjonować jako solidne store of value, niezależnie od tego, jak wysoka jest jego cena i ile osób w niego inwestuje.

inflacja bitcoina
Inflacja Bitcoina/ wskaźnik S2F/ kurs BTC/ USD; źródło: Woobull.com

„Nie ma czegoś takiego jak „za późno” na #bitcoin, to będzie pompowane w nieskończoność”powiedział dziś Pierre Rochard, strateg bitcoinowej giełdy Kraken.

„Dlaczego? Ponieważ nawet przy 100% adopcji (obecnie <1% btw), gospodarka będzie produkować więcej towarów i usług w porównaniu ze stałą podażą bitcoinów, a populacja będzie nadal rosła.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze