„Inwestorzy kryptowalut powinni rozważyć zakup złota…”

CEO Newcrest Mining twierdzi, że inwestorzy kryptowalut powinni rozważyć zakup złota.

Sandeep Biswas, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny w Newcrest Mining, uważa, że ​​inwestorzy kryptowalut powinni rozważyć zakup złota, aby chronić się przed bardzo niestabilnymi cenami kryptowalut, takich jak np. bitcoin (BTC).

„Jeśli interesujesz się kryptowalutami, powinieneś rozważyć posiadanie trochę złota”powiedział Biswas w czwartek w Bloomberg TV, podkreślając, że złoto jest mniej zmienne niż kryptowaluty.

Złoto a bitcoin

Biwas podkreślił, że złoto to inna klasa inwestycji. „To namacalny zasób: możesz go zobaczyć, dotknąć, poczuć, możesz go uformować, możesz zrobić z niego biżuterię, cokolwiek zechcesz”.

Biswas zwrócił uwagę na rzadką naturę złota, stwierdzając: „Jest go tyle, ile zostanie znalezione […], podczas gdy kryptowaluty… widzimy, jak kolejne projekty wyrastają jak grzyby po deszczu”.

Szef Newcrest Mining powiedział, że w obliczu globalnej inflacji i drukowania pieniędzy wywołanych przez rządowe programy stymulacyjne mające na celu walkę z pandemią COVID-19, ogólny trend cen złota pozostaje silny.

Uwagi Biswasa pojawiają się w tle lekkiego wzrostu zmienności na rynkach kryptowalut. Po wyznaczeniu rekordu wyceny ponad 48 000 USD (9 lutego), bitcoin zaliczył korektę, a następnego dnia cena spadła poniżej 45 000 USD.

W ostatnich latach, roczna zmienność bitcoina gwałtownie wzrosła, dotykając niemalże poziomów zmienności odnotowanych podczas „Czarnego Czwartku”, kiedy cena BTC spadła o 40% w ciągu kilku dni z 9 000 do 5 200 USD.

W okresie niestabilnych ruchów na rynku kryptowalut, złoto rośnie w obliczu słabszego dolara amerykańskiego i nadziei na pakiet stymulacyjny w USA. W chwili pisania tego tekstu złoto kosztuje 1 842 USD, co oznacza nieznaczny wzrost o około 0,1% w ciągu ostatnich 24 godzin.

W grudniu 2020 roku, przedstawiciel amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs zasugerował, że paraboliczny wzrost ceny bitcoina pod koniec 2020 roku nie powinien zaszkodzić tradycyjnym aktywom, takim jak złoto:

„Nie widzimy dowodów na to, że wzrost bitcoina kanibalizuje hossę złota i wierzymy, że te dwie waluty mogą współistnieć”.

źródło grafiki tytułowej: Newcrest Mining

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze