Dlaczego złoto jest tak wartościowe?

4 456

W dobie deficytu fizycznego złota ożywa dyskusja na jego temat. Dlaczego złoto jest tak wartościowe? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie…

Od niepamiętnych czasów złoto zajmuje czołowe miejsce na piedestale metali szlachetnych. Człowiek zawsze pragnął je posiadać. Złoto ma fascynującą historię. Było używane jako waluta i standard dla globalnych walut, jako ozdoba królów, symbol zwycięstwa.. Znajduje zastosowanie w medycynie oraz w elektronice:

wykorzystanie złota
graf wykorzystania złota; źródło: tutaj

Starożytne cywilizacje używały złota do ozdabiania świątyń i grobowców. W Armistar w Pendżabie (Indie) stoi nawet Złota Świątynia. Tak – naprawdę – ta świątynia jest ze złota!

złota świątynia w Amristar
Złota Światynia, Amristar, Indie; źródło: tutaj

Nie ma wątpliwości, że złoto jest zasobem globalnym, który symbolizuje władzę i potęgę. Co jednak czyni je tak cennym zasobem?

Złoto w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

Uważny rzut oka na okresowy układ pierwiastków chemicznych potwierdza, że złoto zostało wybrane jako najbardziej wartościowy metal przez wzgląd na argumenty naukowe.

Rtęć i brom nie mogą być używane jako waluta, ponieważ są trujące. Arsen i inne trujące pierwiastki możemy od razu usunąć z niniejszej debaty. Metale alkaliczne są natomiast zbyt reaktywne.

żyła złota
źródło: tutaj

Pierwiastki radioaktywne mogą powodować nowotwory, dlatego ich stosowanie również nie wzbudza zainteresowania. Przechodząc do metali ziem rzadkich, podczas gdy większość z nich nie jest tak rzadka jak złoto, odróżnianie jednego od drugiego jest dość trudne (chemicznie). Prowadzi to do możliwości ewentualnych fałszerstw wyrobów, które byłyby z nich wykonane.

Twarde i trwałe pierwiastki, takie jak tytan i cyrkon są z kolei zbyt trudne do wytopu. Aluminium jest trudne do ekstrakcji, a sam metal jest zbyt cienki, aby można go było stosować do monet. Większość innych pierwiastków w tych grupach nie jest stabilna i koroduje przy najmniejszym wystawieniu na działanie wody lub tlenu.

aluminium
źródło: tutaj

Żelazo? Jest atrakcyjne i wygląda świetnie po wypolerowaniu, ale jego problemem jest fakt, że rdzewieje. Nikt nie chce monety, która jest zardzewiała i podatna na korozję. Pozostaje nam osiem możliwych opcji – metale szlachetne.

Metale szlachetne

Zgodnie z nazwą, metale te są rzadkie i ledwo reagują z innymi pierwiastkami. Poza złotem i srebrem pozostaje jeszcze sześć metali szlachetnych. Są one jednak zbyt rzadkie, aby brać pod uwagę ich użycie jako element systemu monetarnego.

metale szlachetne
źródło: tutaj

Zgodnie z tym opracowaniem, zarówno złoto, jak i srebro mają stosunkowo niską temperaturę topnienia, dzięki czemu idealnie nadają się na monety, biżuterię i sztaby. Oba są z natury rzadkie, ale nie skrajnie rzadkie. Problem ze srebrem polega na tym, że matowieje (zobacz czym jest patynowanie monet) – reaguje z niewielkimi ilościami siarki obecnej w powietrzu.

Jak widać, naturalny proces selekcji znanych metali prowadzi do naturalnego wyboru – złoto!

Złoto w ekonomii światowej

Złoto i srebro zostały początkowo wybrane jako preferowany środek wymiany w wielu kulturach na całym świecie. Pomimo tego, że przeszliśmy na walutę papierową a później pojawiły się waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin i Ethereum, złoto wciąż jest poszukiwane i pożądane. Globalna ekonomia była kiedyś powiązana ze standardem złota, a ilość posiadanych pieniędzy można było z kolei wymienić na złoto. Wysoka wartość złota stała się filarem globalnego handlu i gospodarki jako całości.

Złoto jest trudne do wydobycia i ma dość rzadki charakter. Proces wydobywania złota, oczyszczania go i przekształcania w biżuterię podnosi jego cenę. Z kolei rzadkość podaży wpływa na jego wartość. Jeśli popyt na złoto będzie wysoki, jego cena wzrośnie.

Według stanu na 25 marca 2020 r. Cena jednego grama złota wynosi 51,65 USD. Bez względu na wpływ srebra na schemat rzeczy, złoto rządzi. Srebro jednak również miało swój dobry moment. W rzeczywistości był czas, kiedy srebro było tak samo poszukiwane i cenne jak złoto.

wycena złota
zmiany wartości złota od 2005; źródło: tutaj

W przeszłości rozważano również srebro jako standard. Kiedy odkryto duże pokłady srebra, zdewaluowało to jego wartość. Wycena srebra spadła wówczas zbyt szybko, by można było uznać je za pierwiastek „bezpiecznej przystani”.

Dodajmy, że światowe potęgi, takie jak Stany Zjednoczone i Chiny, mają bardzo dużo złota i gromadzą je od lat:

światowe rezerwy złota
światowe rezerwy złota – stan na 2019 rok; źródło: tutaj

Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie dostarczyło Wam argumentów za tym, dlaczego złoto jest tak wartościowe.

Zachęcamy Was do lektury innych artykułów i opracowań na temat złota, które możecie znaleźć na naszym portalu (link).

Komentarze