Bitcoin 2000% w górę? | Ten sygnał daje ku temu sprawdzone fundamenty

14 512

Po osiągnięciu 10 400 USD na początku czerwca, kurs kryptowaluty spadł wczoraj poniżej 9000 USD. Ciekawe, że chociaż trend niedźwiedzi jeszcze się nie ukształtował, wielu twierdziło, że odrzucenie BTC w wysokości 10 400 USD było właśnie niedźwiedzie. W końcu 10 400-10 500 USD to dokładnie ten region, w którym Bitcoin załamał się w lutym, przed katastrofą do 3700 USD. To jednak właśnie teraz pojawiły się te same przesłanki, które dały początek trzem poprzednim bull-runom bitcoina...

Sygnał wzrostów BTC

Uwadze analityków nie umknął fakt, że właśnie pojawił się ważny sygnał on-chain dla bitcoina. Wskaźnik MVRV wzniósł się powyżej 0%. To pierwsza taka sytuacja po wielomiesięcznej korekcie.

Firma analityczna Santiment definiuje MVRV w następujący sposób:

„MVRV jest miarą tego, ile każdy posiadacz cyfrowego aktywa zapłacił za swoje monety i porównuje to z aktualną ceną danej monety. Jeśli stosunek jest wyższy niż 1,0, wówczas wszyscy posiadacze uzyskaliby zysk, gdyby sprzedali teraz swoje monety. Jeśli jest poniżej 1,0, potencjalni sprzedający ponieśliby stratę”.

Dlaczego to tak istotne? Otóż za każdym razem, gdy wskaźnik przekraczał wartość 1.0, szły za nim niemałe wzrosty ceny BTC.

W 2012 r. MVRV przekroczył 1,0, zanim BTC osiągnął 1000 USD. W 2015 r. wskaźnik przekroczył 1,0 przed ~ 2 000% wzrostem do 20 000 USD. Po bessie z 2018 r. natomiast, wzrost wskaźnika poprzedził rajd BTC do 14 000 USD.

Czy bitcoin znalazł się właśnie w przedsionku wzrostów?

Kryptowalutowy trader Luke Martin komentował już znaczenie wskazań MVRV we wrześniu ubiegłego roku:

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację na BTC, zacząłem uczyć się więcej o wskazaniach on-chain. Wskaźnik MVRV daje dobry pogląd na stosunek ceny wymiany do „fair value” BTC. MVRC <= 1 było dobrym sygnałem zakupów za każdym razem. ”


W chwili przygotowywania tego materiału kurs bitcoina utrzymuje się na poziomie 8968 USD:

wykres BTC USD od TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze