Anonimowy informator: „Amazon zacznie akceptować płatności w BTC jeszcze w tym roku”

„Cały ten projekt jest już prawie gotowy do uruchomienia”, powiedział anonimowy informator, odnosząc się do domniemanego zamiaru Amazona, aby włączyć BTC jako opcję płatności.

Anonimowy informator z Amazona powiedział londyńskiej redakcji biznesowej City A.M., że do końca 2021 r. gigant e-commerce planuje rozpocząć akceptację płatności w bitcoin (BTC). Nie potrzeba insidera, aby stwierdzić, że jeżeli tak by się stało, oznaczałoby to rozszerzenie i tak już znacznego wymiaru akceptacji transakcji kryptowalutowych w mainstreamie:

„To nie jest tylko przechodzenie przez trendy mające na celu skonfigurowanie rozwiązań płatności kryptowalutowych w pewnym momencie w przyszłości – jest to pełna, dobrze omówiona, integralna część przyszłego mechanizmu działania Amazona.”

Źródło dodało, że ​​chociaż bitcoin jest pierwszym krokiem w kryptowalutowych ambicjach Amazona, kadra kierownicza firmy wyraża chęć dodania w przyszłości innych kryptowalut. „Dyrektywa pochodzi z samej góry […]. Cały ten projekt jest już prawie gotowy do uruchomienia”.

Czy Amazon wypuści własną kryptowalutę?

Mówi się, że oprócz akceptowania płatności Bitcoin, Amazon bada stworzenie własnej kryptowaluty, prawdopodobnie już w 2022 roku.

Spekulacje na temat wejścia Amazona na rynek kryptowalut pojawiają się już od kilku dni po tym, jak w zeszłym tygodniu na amazonjobs pojawił się nowy wpis dotyczący wakatu na stanowisko „Digital Currency and Blockchain Product Lead”. Zgodnie z opisem stanowiska, nowy pracownik pomoże opracować strategię cyfrowej waluty Amazon i mapę drogową produktu. W opisie wymagań odnośnie tego stanowiska wyszczególniono konieczność posiadania solidnej wiedzy w zakresie blockchain, walut cyfrowych banku centralnego i ogólnie kryptowalut.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

To nie jest pierwsze ogłoszenie o pracy skoncentrowane na kryptowalutach w Amazon. W lutym tego roku gigant e-commerce zainicjował rekrutację na stanowisko kierownika technicznego, którego zadaniem jest pomóc w rozwoju nowej platformy odnośnie „Digital and Emerging Payments”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze