0,3 BTC za wypełnienie ankiety. Byłbyś zainteresowany?

W październiku 2014 r. Massachusetts Institute of Technology (MIT) uruchomił Bitcoin Project. W ramach inicjatywy rozdano studentom bitcoiny o wartości 500 000 dolarów. Wielu żaków, którzy uczestniczyli w projekcie, dość szybko zamieniło swoje darmowe BTC na podręczniki, sushi czy piwo.

Bitcoin za darmo

Studenci mogli ubiegać się o BTC o wartości 100 USD w zamian za wypełnienie ankiety, co w tamtym czasie odpowiadało około 0,3 BTC. Projekt był prowadzony przez studentów Jeremy’ego Rubina i Dana Elitzera, którzy zebrali 500 000 dolarów od absolwentów uczelni i przedstawicieli społeczności Bitcoin.

Projekt miał na celu zachęcenie do eksploracji zasobów cyfrowych i wspieranie kampusu jako globalnego centrum badań nad kryptowalutami.

Z 3100 studentami korzystającymi z oferty i bitcoinami o wartości blisko 200 000 USD, uniwersytet rozdysponował bitcoiny o wartości około 33,8 miliona USD po obecnych cenach.

Na co poszły bitcoiny z MIT?

Wielu studentów zaczęło najprawdopodobniej wydawać swoje BTC w chwili, gdy księgarnia akademicka MIT uruchomiła wsparcie dla kryptowaluty jako środka płatności za podręczniki, przybory i inne produkty reklamowe uczelni.

Redakcja Bloomberga dotarła do jednej z osób, które 7 lat temu otrzymały bitcoiny od MIT. Pomimo spadku wartości 0,3 bitcoina z 19 500 USD w połowie kwietnia do prawie 11 000 USD dzisiaj, absolwentka MIT Mary Spanjers opisuje swoje doświadczenia z kryptowalutami jako „naprawdę niezwykłe”, dodając:

„Większość z nas myślała, że ​​to trochę żart”.

Bloomberg spotkał się również z innymi absolwentami MIT, którzy szybko wydali swoje bitcoiny. Kilku uczestników programu wyznało, że wydali swoje BTC na artykuły spożywcze lub w restauracjach, w tym pobliskim lokalu z sushi, który akceptował bitcoin jako płatność. Na forach internetowych można znaleźć informacje, że cyfrowe środki z MIT „poszły” również na tak trywialne wydatki jak chociażby piwo czy buty.

Christian Catalini, profesor nadzwyczajny MIT, który nadzorował Bitcoin Project, szacuje, że 10% uczestniczących w nim studentów upłynniło otrzymane BTC w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy 25% zdecydowało się na ten krok po zakończeniu projektu w połowie 2017 roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze