Bitcoin | Nowe ATH „niebezpiecznie blisko” 50 000 USD

Król kryptowalut odnotował kolejny rekord wyceny. Bitcoin kosztował niewiele poniżej 50 000 USD na Bitstamp. Ten poziom cenowy rozpala wyobraźnię wielu traderów i analityków. Kiedy zatem 50 000 USD za 1 BTC zagości na wykresie „na dobre”?

Cena bitcoina doszła na giełdzie Bitstamp do 49 357 dolarów, osiągając tym samym bardzo pożądany poziom 50 000 USD „na wyciągnięcie ręki”:

bitcoin 50 000
BTC/ USD Bitstamp; źródło:TradingView

Kapitalizacja bitcoina zbliża się do 1 biliona dolarów

Kapitalizacja rynkowa bitcoina wynosi obecnie ponad 910 miliardów dolarów, a jego dominacja zbliża się do 61 procent.

Od ogromnej inwestycji Tesli w wymiarze 1,5 miliarda dolarów w BTC, po rewelacje z obozów Mastercard i BNY Mellon – był to niewątpliwie jeden z najbardziej udanych tygodni dla bitcoina w całej jego historii.

W chwili przygotowania niniejszej publikacji bitcoin wyceniany jest na 48 803 USD. Stanowi to 2,32% wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin i jednoczesne 23,66% w ciągu ostatnich siedmiu dni:

bitcoin 50 000
kurs BTC/ USD (świece 1D); źródło: TradingView

Dlaczego kurs bitcoina wzrósł do 50 000 USD?

Nowy rekord wszech czasów zaczął kształtować się już w pobliżu 48 700 USD, zanim jeszcze cena rozpoczęła korektę. Następnie doszło do przełamania wsparcia na poziomie 47 000 USD. Cena spadła poniżej poziomu 23,6% zniesienia Fibonacciego.

bitcoin 50 000
analiza BTC/ USD; źródło: TradingView

Na 4-godzinnym wykresie pary BTC / USD utworzyła się również zwyżkowa linia trendu, której wsparcie wynosi blisko 46 000 USD. Linia ta jest bliska poziomowi zniesienia 50% Fibo dla ruchu w górę zawierającego się pomiędzy 43 773 USD a 48 700 USD.

Z drugiej strony, poziomy 48 000 i 48 500 USD stanowiły ważne przeszkody. Wyraźne przebicie powyżej poziomu 48 000 USD zwiększyło najprawdopodobniej szanse na wzrost powyżej poziomu 50 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze