Binance Smart Chain vs Ethereum | Garść inspirujących danych

Aktywność deweloperska powstających projektów i ostra konkurencja między już istniejącymi nie ulegają zmianie. Wyniki rynkowe DeFi i moderatorów rynku, takich jak Ethereum, Binance Smart Chain i Polygon, tylko podsycają te animozje.

A jednak, pomimo ostatnich, dużych spadków na rynku, aktywność on-chain aplikacji na tych platformach przyciąga wzrok. Zwłaszcza Binance Smart Chain.

Binance Smart Chain: drugi kwartał lepszy niż oczekiwano?

Liczby mówią same za siebie:

binance smart chain ethereum dappradar
źródło: DappRadar

Według danych Dappradar, Binance Smart Chain był najczęściej używanym blockchainem w II kwartale 2021 roku, pokonując Ethereum i Polygon pod względem aktywności. BSC posiadało ponad 420 000 dziennych, unikalnych adresów, co stanowi wzrost o ponad 400% od pierwszego kwartału 2021 r. Łączna wartość środków zablokowanych w ramach BSC również wzrosła o 28,9%. W rzeczywistości BSC pobiło nowy rekord 12 maja, kiedy platforma osiągnęła 1,02 miliona unikalnych adresów w skali dnia.

Ethereum pozostaje liderem pod względem całkowitej wartości zablokowanej (TVL) i nadal obsługuje Compound, AAVE i Uniswap.

A jednak asem w rękawie BSC było PancakeSwap. TVL BSC zbliża się do 25 miliardów dolarów. 28% tej wartości napędzane jest przez PancakeSwap. Wartość DEX-a przekroczyła 7 miliardów dolarów w TVL, wzrastając o 32,8% kwartał do kwartału.

defi
źródło: DappRadar

Ponadto, TVL PancakeSwap była w drugim kwartale 2021 r. również wyższa niż w przypadku Uniswap i Compound, pozostając w tyle jedynie za AAVE.

Czy Binance Smart Chain ma się z czego cieszyć?

Podkreślmy raz jeszcze, że, podczas gdy BSC cieszyło się stałym okresem wzrostu, Ethereum nadal obsługuje AAVE, Compound; projekty, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdobyły ogromne zaufanie społeczności.

Jednak jeśli chodzi o BSC, inne zdecentralizowane aplikacje również zaczęły rosnąć w niemałym tempie. Autofarm, automatyczny agregator DEX do yield farmingu, jest drugą najczęściej używaną dApp na BSC. Ma ponad 20 800 codziennych unikalnych portfeli, ze średnią podwyżką o 252% w ujęciu miesięcznym. To ogromny wzrost o 396% od pierwszego kwartału.

bsc
źródło: DappRadar

Kwestia Binance Coin

Trudno skorelować wzrost ceny BNB z rozwojem Binance Smart Chain. Należy jednak zauważyć, że BNB pozostaje podstawowym zabezpieczeniem łańcucha BSC. Przy dużym zainteresowaniu DeFi podczas spadków na rynku, poziomy te wzrosną tylko podczas cyklu hossy.

ATH BNB (odnotowane 10 maja br.) wynosi 650 USD. Można oczekiwać, że rajd w kierunku 1000 USD nie jest bynajmniej wykluczony.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze