XRP w górę | Nieoczekiwana zmiana miejsc…

4 673

W kontekście niedawnych wzrostów bitcoina czy ethereum nie wypada zapominać o Ripple. Firma opublikowała raport za II kwartał 2020. Przyjęta linia rozwoju biznesu pozwoliła XRP na 60% wzrost, który przyniósł zyski wytrwałym hodlerom.

Ripple z siedzibą w San Francisco właśnie opublikował raport kwartalny. Czytamy w nim, że sprzedaż tokenów oraz platforma RippleNet, wykazały w drugim kwartale tego roku solidny wzrost. Firma poinformowała, że ​​sprzedała w tym czasie XRP o wartości 32,55 mln USD. Stanowi to wzrost o 1,760% w stosunku do fatalnych wyników sprzedaży z pierwszego kwartału, opiewających na 1,75 mln USD.

Raport Ripple za II kwartał

Firma Ripple była wielokrotnie krytykowana za wspieranie swojego bilansu sprzedażą XRP. Szły za tym, rzecz jasna, pytania o „decentralizacyjną” naturę projektu. Ripple wstrzymało niedawno zaplanowaną sprzedaż, koncentrując się wyłącznie na sprzedaży pozagiełdowej (OTC), aby zapewnić większą płynność XRP dla klientów RippleNet.W raporcie dodano, że RippleNet odnotował 11-krotny wzrost wolumenu transakcji ODL. Dotyczy to okresu w ujęciu rok do roku od połowy 2019 r. do połowy 2020 r.:

„Bardziej niż kiedykolwiek instytucje finansowe dostrzegają wartość usługi ODL firmy RippleNet w zapewnianiu natychmiastowych, globalnych płatności i zaspokajaniu popytu rynkowego, szczególnie w czasach kryzysu ze względu na narażone ryzyko i zwiększoną zmienność”.

Tak czy inaczej, dzienny wolumen XRP spadł w drugim kwartale tego roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019. Średni dzienny wolumen w drugim kwartale br był na poziomie 196,28 mln USD. W pierwszym kwartale 2019 roku wolumen ten wynosił 322,66 mln USD. Od kwietnia do czerwca, z depozytu Ripple zwolniono trzy miliardy XRP. 2,6 miliarda XRP zostało zwróconych do nowych kontraktów escrow.

Wycena XRP

Podczas największego skoku ceny w tym w roku, XRP powróciło do ​​poziomu 0,30 USD. W weekend XRP osiągnęło najwyższy poziom 0,32 USD. Token nie przekroczył jednak póki co najwyższej, jak dotąd, wyceny z lutego na poziomie 0,35 USD.

xrp ytd
źródło: Coinmarketcap

Od początku lipca XRP wzrosło o 75%, a w tym roku aż o 60%. XRP był w większości nieaktywny od czasu boomu z 2017 roku, który popchnął jego wartość do ponad 3 USD. Sympatyk Ripple, Alex Cobb, pogratulował tym, którzy kupili w dołku i akumulowali XRP w swoich portfelach:

XRP wróciło na 3 miejsce zestawienia kryptowalut o największej kapitalizacji rynkowej z wynikiem blisko 14 miliardów dolarów.

xrp
źródło: Coinmarketcap

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze