W co inwestują teraz instytucje? Poznaj szczegóły raportu CoinShares

CoinShares twierdzi, że inwestorzy pompują aktualnie miliony dolarów w…

Ethereum na celowniku instytucji

W swoim cotygodniowym raporcie CoinShares ujawnia, dokąd płyną pieniądze inwestorów. W opracowaniu czytamy, że podstawową destynacją dla „big money” jest teraz ethereum, które w ostatnim czasie „przyjęło pod swoje skrzydła” blisko 33 miliony dolarów.

„Produkty inwestycyjne aktywów cyfrowych odnotowały w zeszłym tygodniu wypływy w wysokości 94 milionów dolarów. Pomimo odpływów netto uważamy, że oznacza to wczesny zwrot w zakresie sentymentu, z którym mieliśmy do czynienia od maja, kiedy to większość dostawców produktów odnotowywała odpływy netto, a nastroje były zasadniczo negatywne.

Ethereum nadal odnotowuje wpływy w ramach produktów inwestycyjnych o łącznej wartości 33 milionów dolarów, pozostając altcoinem preferowanym przez inwestorów.”

Oprócz Ethereum, na celowniku instytucji znajdują się aktualnie XRP, Cardano i kilka innych. Wyszczególnione aktywa zanotowały napływy na poziomie odpowiednio 7 milionów dolarów, 4,5 miliona dolarów i 2,7 miliona dolarów.

Silny, negatywny sentyment wokół bitcoina

W raporcie wskazano również, że wokół bitcoina koncentruje się silny, negatywny sentyment. Król kryptowalut odnotował w tym względzie odpływy w wysokości 141 milionów dolarów, co jest największym wynikiem notowanym w skali tygodniowej już od dłuższego czasu. Dane wskazują, że po niedawnym spadku ceny bitcoina z rekordowego poziomu 63 500 USD do 30 000 USD, inwestorzy pozostają nadzwyczaj ostrożni.

„Wolumeny obrotu produktami inwestycyjnymi w aktywa cyfrowe pokazują, że inwestorzy zachowują w odniesieniu do bitcoina wysoki wymiar ostrożności. Tygodniowe wolumeny spadły o 62% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Znalazło to również odzwierciedlenie w szerszym ekosystemie Bitcoin, w którym wolumeny na zaufanych giełdach spadły o 50%”.

Bitcoin pozostaje największym aktywem w portfolio CoinShares z ponad 30 miliardami dolarów w zarządzanych aktywach. Zaraz po nim znajduje się ethereum z 12,32 miliardami dolarów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze