Vitalik Buterin spalił 410 bilionów tokenów Shiba Inu

Wkrótce po przekazaniu tokenów Shiba Inu wartych 1,5 miliarda dolarów funduszowi walki ze skutkami pandemii COVID-19, współtwórca Ethereum, Vitalik Buterin, spalił ponad 410 bilionów SHIB.

41% tokenów SHIB zostało zniszczonych

W ciągu ostatniego tygodnia inwestorzy kryptowalut byli świadkami wzrostów i spadków cen tokenów – naśladowców DOGE. Jedna z najbardziej znanych „psich” memowych monet, Shiba Inu, zyskała ogromną popularność, gdy giełdy kryptowalut, w tym Binance i FTX zdecydowały się wciągnąć ją na swoje cyfrowe parkiety.

Vitalik Buterin otrzymał niedawno dużą ilością SHIB. Współzałożyciel Ethereum przekazał w zeszłym tygodniu 50 bilionów SHIB na rzecz India Covid Relief Fund i przeniósł inne „psie” tokeny na platformę pozyskiwania funduszy.

Kryptowalutowy miliarder spalił 41% całkowitej podaży Shiba Inu w obiegu – 410 bilionów sztuk memowej monety przekazując je na burn address. Wartość spalonych SHIB wynosi około 7 miliardów dolarów.

Wraz z transakcją Buterin napisał notatkę dla społeczności SHIB, w której stwierdził:

„Zdecydowałem się spalić 90% pozostałych tokenów Shiba w moim portfelu. Pozostałe 10% zostanie wysłane do (jeszcze nie zdecydowałem jakiej) organizacji charytatywnej o podobnych wartościach co cryptorelief (zapobieganie utracie życia na dużą skalę), ale o bardziej długoterminowej orientacji.”

Vitalik Buterin dodał, że trzymanie pozostałych tokenów w jego publicznym portfelu nie jest dobrym pomysłem. Wyjaśnił, że ze względów bezpieczeństwa monety musiałyby zostać przeniesione do lepszego portfela, dlatego równie dobrze może od razu wykonać pożyteczny ruch:

„Byłem pod wrażeniem tego, jak społeczność psich tokenów potraktowała ostatnią darowiznę! Wielu ludzi wykazało się hojnością i chęcią skupienia się nie tylko na własnych zyskach, ale także zainteresowanych ulepszaniem świata jako całości. Popieram wszystkich, którzy […] to robią.”

Buterin ostrzegł twórców projektów, aby w przyszłości unikali wysyłania nowych monet na jego adres publiczny bez jego zgody.

Po spaleniu tokenów SHIB wzrósł o 40%

Po spaleniu tokenów SHIB cena Shiba Inu wzrosła o prawie 40% do lokalnego maksimum wynoszącego 0,00001960 USD. Wielu spekulantów sugerowało, że transakcja Buterina może być paliwem, które może wysłać cenę Shiba Inu na Księżyc.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji sytuacja przedstawia się jednak następująco:

buterin spalił shiba
źródło: CoinGecko

Odkąd, na skutek spalenia tokenów, podaż SHIB w obiegu została zmniejszona o połowę, każdy token Shiba Inu jest rzadszy niż kiedykolwiek wcześniej. Biorąc jednak pod uwagę, że memowe tokeny opierają się prawie wyłącznie na spekulacji, nawet takie konkretne działanie nie zawsze oznacza, że ​​ich wartość gwałtownie wzrośnie.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze