To mógł być koniec dla obrony Ripple, a jednak wygrali kolejną bitwę z SEC

8 380

Ripple wygrała kolejną bitwę w procesie, który wytoczyła jej amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Sędzia Sarah Netburn odrzuciła wniosek SEC o dostęp do wszelkich porad prawnych, o które zabiegała lub otrzymała Ripple, a które miałyby świadczyć o potencjalnym potwierdzeniu statusu regulacyjnego XRP.

Powyższa decyzja wzmocniła obronę Ripple w zakresie uczciwego powiadamiania, która opiera się na założeniu, że agencja nie ostrzegła firmy i innych uczestników rynku o tym, że kryptowaluta jest niezarejestrowanym papierem wartościowym

Jeden z adwokatów SEC, Jorge Tenreiro, stwierdził, że byłby to dla Ripple koniec w tym procesie, gdyby zdecydowała się nie skorzystać z porady prawnej swoich mecenasów podczas konferencji telefonicznej 21 maja w tej sprawie:

„Gdyby nie dostosowali swojej linii obrony do otrzymanej porady, przegraliby… A co by było, gdyby ich prawnik im powiedział, nadal macie do czynienia z SEC? To byłby koniec gry dla ich obrony, byliby mocno zdezorientowani. […].”

Sędzia zdecydowała jednak, że nie zajmuje „żadnego stanowiska” w kwestii postawy obrony Ripple:

„Sąd nie zajmuje stanowiska co do tego, czy obrona […] Ripple jest rozpoznawalna, czy też okaże się wartościowa. Dochodzę tylko do ograniczonego pytania, czy Ripple kwestionuje swój subiektywny stan umysłu lub radę obrońcy, zwiększając jedynie wymiar obrony, a tym samym zrzekając się swojego przywileju.”

Pod koniec kwietnia SEC złożyła wniosek uderzający w obronę Ripple, opisując ją jako „niezgodną z prawem” i powołując się na liczne działania egzekucyjne.

SEC przytacza ponad 70 podobnych działań egzekucyjnych przeciwko innym firmom kryptowalutowym jako wystarczające, aby Ripple miała świadomość statusu prawnego XRP. Sprawa Ripple wskazuje chociażby na przypadek Upton przeciwko SEC, w której sąd federalny podtrzymał obronę w oparciu o uczciwe zawiadomienie, chociaż SEC argumentowała, że sprawa była „przypadkiem odstającym, wynikającym z bardzo różnych okoliczności”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze