RippleNet | Fintech będzie w tym roku dużą konkurencją dla banków

6 067

Asheesh Birla, dyrektor generalny RippleNet, spodziewa się, że firmy fintech staną się w tym roku poważnymi konkurentami tradycyjnych instytucji bankowych.

Birla posunął się nawet do stwierdzenia, że ​​firma z sektora fintech może wkrótce przejąć jedną z dużych instytucji finansowych:

„Nadchodzi fala. Jest możliwe, że w nadchodzącym roku moglibyśmy nawet zobaczyć, jak firma fintech lub kryptowalutowa przejmuje tradycyjną instytucję finansową”.

RippleNet | Większa przejrzystość przepisów

Zdaniem Birli, powyższe może stać się osiągalne za pomocą wdrożenia solidniejszych przepisów w sektorze. Radca prawny Ripple, Stu Alderoty, twierdzi, że regulacja kryptowalut będzie teraz palącym problemem dla administracji Bidena:

Inteligentne, dobrze przemyślane przepisy skutecznie komunikowane i jednolicie stosowane mogą pomóc wyrównać szanse i przyspieszyć rozwój innowacji oraz dalszą adopcję do głównego nurtu tutaj, w USA.

Po latach apeli o jednoznaczność regulacji, Ripple zostało w grudniu 2020 pozwane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Według korespondenta FOX Business Charlesa Gasparino, szef SEC – Gary Gensler już zasygnalizował, że jego program obejmie spółki celowe (SPAC), firmy fintech i nadużycia w branży kryptowalut.

RippleNet a kwestia dominacji Ethereum w DeFi

Oprócz zajmowania się tradycyjnymi finansami, Ripple ma w planach jeszcze bardziej ambitny cel – podnieść dominację Ethereum w zdecentralizowanym sektorze finansowym.

Szef działu DeFi w Ripple Michael Zochowski przewiduje, że drugi co do wielkości łańcuch bloków straci co najmniej jedną czwartą swojej wartości wdrożonej w różnych protokołach na rzecz innych łańcuchów bloków:

Uważam, że co najmniej 25% wartości wdrożonej w DeFi do końca 2021 r. znajdzie się ostatecznie w sieciach innych niż Ethereum.

Dzięki dodawaniu inteligentnych kontraktów do XRPL przez Flare, tokenizacji i zdecentralizowanych giełdom, XRP może zdobyć poczesne miejsce w przestrzeni DeFi.

Ogólnie Zochowski spodziewa się, że ta nisza nabierze w 2021 r. jeszcze większego rozmachu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze