Smart contract w sieci Litecoin? | Podobno jeszcze w tym roku…

7 435

Flare Networks pracuje nad wprowadzeniem inteligentnych kontraktów na blockchainie Litecoin. Nowa funkcjonalność wprowadzi aplikacje i możliwości programistyczne, podobne do funkcji dostępnych w Ethereum. Użytkownicy Litecoin mogą również uczestniczyć w airdropach Flare Networks.

Flare Networks dodaje smart contract w sieci Litecoin

Flare Networks (FN) deklaruje, że wprowadzi tę funkcję przed jej oficjalną premierą w drugim kwartale 2021 r. Mówi się, że pozwoli to na używanie Litecoina w Flare „z inteligentnymi kontraktami w stylu Ethereum”. Ma to zapewnić LTC większą „interoperacyjność i kompozycję. ”

FN nie ogłosiła jeszcze dokładnie, co deweloperzy będą mogli zrobić z inteligentnymi kontraktami. Prawdopodobne, że programiści Litecoin będą mogli tworzyć zdecentralizowane aplikacje (dApps) podobne do tych, które można znaleźć w Ethereum.

Planowany jest także airdrop tokenów przeznaczony dla hodlerów litecoina. Projekt przeniesie 5 miliardów tokenów FLR z własnych zasobów, aby rozdać je tym, którzy zechcą partycypować w zrzutach.

Flare pracuje również, na podobnej zasadzie, nad integracją inteligentnych kontraktów z XRP Ledger.

Czy projekt jest opłacalny?

Flare to projekt strony trzeciej, aczkolwiek Fundacja Litecoin dostrzegła jej wysiłki. Zauważyła na Twitterze, że jest „bardzo podekscytowana, widząc możliwości inteligentnych kontraktów i interoperacyjności”, które pojawią się za pośrednictwem Flare.

Tak czy inaczej, inne organizacje realizowały już podobne cele, aczkolwiek bez większego rozgłosu. W 2018 roku lider Litecoin, Charlie Lee, przyznał, że Litecoin obsługuje inteligentne kontrakty za pośrednictwem innej platformy, Abra. Te inteligentne kontrakty były ograniczone do pewnych funkcji na tej platformie handlowej.

Wydaje się, że inteligentne kontrakty Flare będą znacznie bardziej funkcjonalne. Mimo to nie jest jasne, czy takie smart kontrakty znajdą szerokie zastosowanie. Oprócz tego można zastanawiać się nad tym, czy zostaną w ogóle dostrzeżone w chwili, kiedy zostaną uruchomione.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze