Polkadot | Ogromne wzrosty po wsparciu od Binance

Konkurent Ethereum, Polkadot (DOT), notuje ogromne zyski po otrzymaniu wsparcia ze strony giełdy kryptowalut Binance.

Według CoinMarketCap, w ciągu ostatnich siedmiu dni DOT poszybował 24 grudnia z najniższego poziomu 4,77 USD do rekordowego poziomu 7,65 USD w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia. Ruch oznacza wzrost o 60% w ciągu sześciu dni.

Czy DOT wygra wyścig z ETH?

Przyspieszenie Polkadot następuje dzień po ogłoszeniu przez Binance finansowania w wysokości 10 milionów dolarów na projekty zbudowane wokół ekosystemu Polkadot. Inwestycja warta wiele milionów dolarów jest częścią starań giełdy o zapewnienie użytkownikom jeszcze lepszego dostępu do zdecentralizowanych finansów.

Od czasu ogłoszenia, Polkadot zastąpił ETH na stronie głównej Binance. Dało to dało tej kryptowalucie większą ekspozycję i podstawę do potencjalnego konkurowania z drugą co do wielkości kryptowalutą świata.

Czym jest Polkadot?

Polkadot to szybko rozwijający się ekosystem blockchain. Ambicją twórców jest rozwiązanie jednego z najpilniejszych problemów związanych z sektorem kryptowalut, poprzez ułatwienie przesyłu wszelkich danych, nie tylko tokenów, między łańcuchami bloków.

Natywny zasób protokołu, DOT, stawia sobie trzy cele. Służy jako governance token, dając posiadaczom tokenów pełną kontrolę nad protokołem. Umożliwia także posiadaczom obstawianie swoich tokenów (staking), aby zapewnić bezpieczeństwo sieci. Ponadto DOT umożliwia posiadaczom wiązanie tokenów w celu tworzenia nowych parachainów.

Według Binance, Polkadot obsługuje obecnie setki projektów:

„Polkadot to szybko rozwijający się ekosystem blockchain obsługujący ponad 300 dotychczasowych projektów ekosystemów, w tym niedawno uruchomiony Reef Finance. Jako środowisko operacyjne z wieloma łańcuchami, Polkadot obsługuje międzyłańcuchowe rejestry, obliczenia, aktywa i transfer danych. ”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze