Polkadot: 50 USD po raz pierwszy!

8 281

Cena natywnego aktywa sieci Polkadot, DOT, wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o blisko 14%, osiągając poziom powyżej 50 USD. Rynek DOT/USD zarejestrował tym samym rekord ceny na poziomie 50,87 USD, bijąc dotychczasowe ATH 49,35 USD.

polkadot cena
DOT/USD; źródło: link

To był dobry miesiąc dla Polkadot – nie tylko pod względem ceny, ale także funkcjonalności sieci.

W październiku firma Parity Technologies, która zaprojektowała sieć, ogłosiła, że ​​wkrótce w sieci pojawią się „parachainy”. Parachainy to zasadniczo pełne łańcuchy bloków, które są włączone do sieci Polkadot w celu zapewnienia bezpieczeństwa i walidacji transakcji. Polkadot ma być protokołem warstwy zerowej lub rodzajem „blockchaina blockchainów”, dzięki czemu funkcjonujące w jego ramach sieci będą interoperacyjne.

Deweloperzy mogą rozpocząć rejestrację parachainów od 5 listopada, pod warunkiem, że społeczność potwierdzi tę decyzję. Aby licytować i tworzyć sloty, deweloperzy potrzebują DOT. Posiadacze używają DOT jako tokena zarządzania do głosowania na miejsce określonego projektu w danym slocie.

Po ogłoszeniu z 13 października, że ​​parachainy są w drodze, popyt na DOT wzrósł znacząco. W górę poszły zarówno cena, jak i wolumen obrotu. Od tego momentu (do wczoraj) kurs DOT/USD utrzymywał się głównie w przedziale 40 i 45 USD.

Warto przypomnieć, że od maja parachainy są już dostępne w sieci Kusama. W tym samym miesiącu KSM ustanowił rekord ceny na poziomie 621,71 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs KSM/USD utrzymywał się na wysokości 418,34 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze