Polkadot: Kusama jest gotowa na parachainy

Kusama, siostrzana sieć platformy Polkadot, jest gotowa do wprowadzenia parachainów.

Twórca Polkadot i Kusama, Gavin Wood, napisał dziś w poście na blogu, że Polkadot wkracza w czwartą i ostatnią fazę uruchomienia swojego mainnetu, która obejmuje umieszczenie parachainów w sieci Kusama. Według Wooda, ramię rozwojowe firmy Polkadot, Parity Technologies, wydało aktualizację – Polkadot w wersji 0.9 – dla Kusamy, która „jest teraz nareszcie gotowa do obsługi parachain”

Co to jest parachain i dlaczego to takie ważne?

Parachain to struktura danych specyficzna dla aplikacji, która jest globalnie spójna i możliwa do walidacji przez walidatory Relay Chain. Najczęściej parachain przybiera formę łańcucha bloków, ale nie ma takiej potrzeby. Nazwa pochodzi od koncepcji równoległych łańcuchów. Ze względu na swój równoległy charakter są w stanie osiągnąć symultaniczność przetwarzania transakcji i skalowalność systemu Polkadot.

parachain polkadot
Parachain w Polkadot; źródło: tutaj

Najpierw audyt…

Wood powiedział, że uruchomienie parachainów nastąpi po przeprowadzeniu pełnego audytu zewnętrznego nowej wersji Polkadot i Kusama, przeprowadzających „przynajmniej jedną udaną aukcję obejmującą pożyczki społecznościowe i hostującą co najmniej jeden działający parachain”. Nie podał konkretnego harmonogramu, aczkolwiek dodał, że oczekuje zakończenia audytu „w najbliższej przyszłości”.

„Po pomyślnym zakończeniu pierwszych aukcji Kusamy, można by się spodziewać, że aukcje Polkadot będą miały miejsce niedługo potem” – napisał Wood.

Wdrażanie protokołu Polkadot trwa od sierpnia 2020, kiedy projekt uruchomił Rococo testnet w celu oceny planowanej implementacji shardingu w oparciu o parachainy. Niektórzy spodziewali się, że pojawią się one w pierwszym kwartale 2021 roku, ale były podobno problemy ze stabilnością sieci testowej Rococo.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena tokena DOT wynosiła 41,41 USD, co było równoznaczne z 5,6% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze