Nowe fakty w sprawie Ripple, Larsena i Garlinghouse’a

Dyrektor Ripple Brad Garlinghouse i były dyrektor generalny Chris Larsen, złożyli wnioski o oddalenie pozwu, który został im wytoczony w grudniu przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Sprawa nie dotyczy bezpośrednio Ripple, aczkolwiek może mieć interesujące implikacje… Ponadto, Tetragon przegrał z Ripple i musi zapłacić 3,4 miliona dolarów.

Jak zapewne pamiętacie, Komisja oskarżyła dwóch dyrektorów o rzekomą pomoc w przeprocesowaniu niezarejestrowanej sprzedaży XRP przez firmę Ripple.

To były w dużej mierze „zagraniczne” transakcje

Prawnicy Garlinghouse’a i Larsena stwierdzili, że procesowane przez nich transakcje miały w dużej mierze charakter „zagraniczny”. Pomimo twierdzenia, że ​​niektórzy nabywcy XRP byli zlokalizowani w USA, we wniosku Garlinghouse’a czytamy, że SEC nie przedstawiła szczegółów odnośnie choćby jednej transakcji z USA.

Zarzuty dotyczące naruszenia sekcji 5 powinny zostać – zdaniem pozwanych – odrzucone przez sąd, ponieważ skarga powoda nie dowodzi w żaden sposób, że kierownictwo Ripple świadomie łamało prawo, sprzedając token.

Prawnicy Larsena stwierdzili również, że SEC nie może dochodzić odszkodowania pieniężnego na mocy przedawnienia – prawa, które ogranicza okres, w którym można wszcząć postępowanie sądowe:

„Pomimo prowadzenia dochodzeń w sprawie Ripple i pana Larsena przez ponad dwa i pół roku przed złożeniem pierwotnej skargi, uzyskaniem dokumentacji handlowej XRP pana Larsena i mając wszelkie możliwości zidentyfikowania każdej oferty i sprzedaży, dla których stara się o ulgę pieniężną, SEC nie dowiodła zaistnienia przypadków jakiegokolwiek „dyskretnego” oferowania lub sprzedaży XRP.”

Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Analisę Torres z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, SEC będzie musiała złożyć swoje dokumenty sprzeciwu na wniosek Larsena i Garlinghouse’a o ewentualne oddalenie do 14 maja. Oskarżeni będą mogli odpowiedzieć Komisji do 4 czerwca.

Tetragon zapłaci Ripple 3,4 miliona dolarów po przegranym procesie sądowym

Sąd w Delaware orzekł, że Ripple otrzyma 3,463 mln USD od brytyjskiej firmy inwestycyjnej Tetragon Financial Group. Tetragon – który poprowadził gigantyczną rundę finansowania Ripple z serii C w 2019 roku – pozwał firmę niedługo po tym, jak ona sama została pozwana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Zarządzający aktywami zażądał od Ripple wykupu inwestycji o wymiarze około 175 milionów dolarów kapitału i tymczasowego zamrożenia aktywów firmy, co zostało określone przez pozwanego jako „oportunistyczne”.

Sędzia wydał orzeczenie przeciwko Tetragonowi, ponieważ kwestia, czy XRP może zostać uznane za papier wartościowy, nie została jeszcze rozstrzygnięta przez sąd.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze