Million Doge Disco | Masz ochotę na milion DOGE?

Już niebawem pojawi się gra mobilna Million Doge Disco, która umożliwi graczon zdobywanie dogecoinów (DOGE) i opartych na nich interaktywnych tokenów niewymienialnych (NFT).

Gary Lachance, dogecoinowy milioner z Kanady i współzałożyciel globalnego ruchu o nazwie Decentralized Dance Party (DDP), który od czasu swojej premiery w 2009 roku przyciągnął setki tysięcy uczestników na całym świecie, opracował koncepcję nowej gry, w ramach której chce rozdać milion DOGE ze swoich prywatnych zasobów.

Proof of Partying

„Milion Dogecoin i innych cyfrowych artefaktów NFT zostanie rozrzuconych po całym świecie. Każdy gracz będzie mógł zdobyć Disco Doge NFT lub „Dogeagotchi” w stylu Tamagotchi, z którym można tańczyć w rzeczywistości rozszerzonej, otrzymywać codzienną mądrość „Dogely” i używać do zbierania Dogecoinów i innych nagród” – powiedział Lachance, wyjaśniając założenia konceptualne gry.

Stwierdził, że jego zamiarem było opracowanie gry w stylu Pokemon GO, rozszerzonej rzeczywistości, dostępnej z dowolnego smartfona, opartej na platformie BLOCKv do tworzenia wysoce programowalnych, interaktywnych NFT.

Zadebiutujemy również mechanizmem ‘Proof of Partying’, który będzie zachęcał wszystkich na całym świecie do tańca ze swoimi Doge w celu otrzymywania darowizn Doge od społeczności” – dodał Lachance. Zainteresowanie grą wciąż rośnie:

Milion DOGE

Lachance kupił ten milion Dogecoin w 2014 roku za około 240 dolarów i trzymał go na papierowym portfelu.

Ze względu na bezprecedensowy wzrost popularności tokena, któremu towarzyszył dynamiczny wzrost jego ceny o 10329% w ubiegłym roku, obecna wartość cyfrowych monet objętych akcją Lachance’a zbliża się do ćwierć miliona dolarów amerykańskich.

Dogecoin zawdzięcza ostatnio swoją sławę w dużej mierze Elonowi Muskowi, który wsparł kontrowersyjną monetę, podczas gdy krytycy wciąż twierdzili, że jest ona nieprzydatna i nie ma perspektyw na adopcję w głównym nurcie.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze