Jakie wątpliwości w sprawie pozwu SEC ma prawnik Ripple?

9 571

To, co ostatnio dzieje się w obozie Ripple może przyprawić o niemały zawrót głowy. Sprawa pozwu, który SEC złożył przeciwko firmie, rozgrzewa dyskusję wokół sprawy do czerwoności. Oliwy do ognia dolewa teraz prawnik Ripple. Ma jedno, bardzo ważne pytanie…

Radca prawny Ripple, Stu Alderoty, twierdzi, że w centrum zarzutów wniesionych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wobec firmy z San Francisco znajduje się jedno, zasadniczo istotne pytanie natury prawnej.

Przypomnijmy, że SEC złożyła w tym tygodniu pozew, twierdząc, że w chwili uruchomienia, XRP było niezarejestrowanym papierem wartościowym.

Jakie wątpliwości ma prawnik Ripple?

Alderoty pyta, dlaczego zarzuty SEC – które sięgają 2013 roku – nie zostały przedstawione w ciągu minionych siedmiu lat? Twierdzi też, że SEC nie przedstawiła całej historii jasno i klarownie:

„Nie ma twierdzeń o „oszustwie” ani „wprowadzaniu w błąd”. Jest jedno pytanie prawne: czy niektóre dystrybucje XRP firmy Ripple nosiły znamiona umowy inwestycyjnej? Z niecierpliwością czekamy na wniesienie sprawy do sądu i zapewnienie branży jasności, na jaką zasługuje.

Jak zawsze, SEC wybrała i skróciła fakty, cytaty itp. Np .: nie ma wzmianki, że w 2018 roku sprzedaż XRP Ripple stanowiła tylko 0,095% do 0,43% globalnego wolumenu XRP, a w pierwszym kwartale 2019 roku sprzedaż wyniosła 0,22% całkowitego wolumenu obrotu. ”

SEC to część rządu USA, a on już określił status XRP

Prawnik Ripple twierdzi również, że skarga SEC podkopuje zasadność innych klasyfikacji, sporządzonych dotychczas przez rząd USA.

„W 2015 roku rząd USA stwierdził, że XRP jest walutą wirtualną. Ostatnio sprawdzałem, SEC jest nadal częścią rządu USA. Oto plus – branża w końcu uzyska przejrzystość, na jaką zasługuje. Pożegnajcie „Howey test”, powitajcie „Ripple test”. ”

Zarówno Alderoty, jak i dyrektor generalny Ripple, Brad Garlinghouse, zapowiadają, że świat wkrótce usłyszy wersję całej historii ze strony firmy.

W chwili przygotowywania niniejszego artykułu, sytuacja na rynku ceny XRP przedstawia się następująco:

wątpliwości ripple
kurs XRP/ USD; źródło: TradingView

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Więcej informacji na temat sprawy Ripple znajdziecie tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze