Bitstamp ogłasza zawieszenie obrotu XRP z powodu pozwu SEC

Bitstamp ogłosił zawieszenie handlu XRP, dołączając do szybko rosnącej listy innych giełd kryptowalut, które zdecydowały się, aby usunąć aktywo ze swojej platformy.

Począwszy od 8 stycznia 2021 r., klienci Bitstamp w USA nie będą już mogli wpłacać ani handlować czwartą co do wielkości kryptowalutą:

„W świetle niedawnego pozwu SEC przeciwko Ripple Labs Inc., w którym stwierdzono, że XRP jest papierem wartościowym, w dniu 8 stycznia 2021 r. o godzinie 21:00 czasu UTC wstrzymamy wszelkie transakcje i depozyty XRP dla naszych klientów w USA. Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji i nadal odpowiednio się dostosowywać. ”

SEC pozywa Ripple

Jak już Was informowaliśmy, sprawa Ripple nabrała tempa z dniem 22 grudnia.

Już wtedy CEO Ripple – Brad Garlinghouse powiedział, że firma zamierza walczyć:

„SEC zasadniczo myli się co do prawa i faktów. XRP jest walutą i nie musi być zarejestrowana jako umowa inwestycyjna. W rzeczywistości Departament Sprawiedliwości i FinCEN Ministerstwa Skarbu już ustaliły, że XRP jest wirtualną walutą w 2015 r., a inni regulatorzy G20 zrobili to samo. Żaden inny kraj nie zaklasyfikował XRP jako papieru wartościowego”.

Warto zaznaczyć, że Bitstamp jest pierwszą dużą giełdą, która decyduje się na delisting XRP przez wzgląd na kłopoty firmy z amerykańskim organem regulacyjnym.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze