Fundusz z Dubaju sprzeda BTC warte 750 milionów dolarów, aby kupić Cardano i Polkadot

22 877

Fundusz kryptowalutowy FD7 Ventures z siedzibą w Dubaju poinformował, że sprzeda w przyszłym miesiącu bitcoiny o wartości ponad 750 milionów dolarów, aby zamiast tego kupić Cardano i Polkadot.

Fundusz deklaruje, że posiada aktywa netto o wartości ponad 1 miliarda dolarów, z czego większość w bitcoinach. Jednak jego dyrektorzy twierdzą, że o ile król kryptowalut spełnił swoje zadanie, nowsze łańcuchy bloków są lepszym rozwiązaniem.

„Pomijając fakt, że Bitcoin był pierwszym na rynku, a społeczeństwo nadało mu znaczenie jako store of value myślę, że bitcoin jest właściwie bezużyteczny” – powiedział Prakash Chand, dyrektor zarządzający FD7. Cardano i Polkadot mogą okazać się bardziej wartościowe niż Bitcoin „w ciągu najbliższych kilku lat” – dodał.

Podstawa „nowego Internetu”

Chand uznał, że te dwa projekty były podstawą „nowego internetu” i Web3 – terminu używanego w ostatnim czasie do opisania nadchodzącej generacji start-upów internetowych, które prowadzą biznes w sposób peer-to-peer bez konieczności korzystania z pośredników.

Przykładem tego, jak twierdzi FD7, są wysiłki Cardano w celu stworzenia rozwiązania blockchain, które zaspokoiło potrzeby osób nieposiadających konta bankowego w Afryce oraz ciągły rozwój ekosystemu projektów Web3 firmy Polkadot.

Hoskinson wita FD7 na pokładzie Cardano

W międzyczasie założyciel Cardano, Charles Hoskinson pogratulował funduszowi jego decyzj. „Witamy FD7 Ventures w ekosystemie. Dajcie nam znać, jeśli potrzebujecie pomocy technicznej […]”- napisał na Twitterze.

FD7 twierdzi, że już rozpoczęło zakupy ADA i DOT, natywnych tokenów sieci Cardano i Polkadot. W ciągu ostatnich 24 godzin cena DOT spadła o 9%, podobnie jak reszta rynku. Natomiast Cardano zyskało 4%.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze