Ethereum | Rzeź niedźwiedzi na rynkach kontraktów terminowych

Gdy cena ethereum poszybowała w górę i minęła z powodzeniem 3450 USD, inwestorzy z krótkimi pozycjami odczuli konsekwencje rekordowej liczby likwidacji. Z przymrużeniem oka zaznaczmy, że w czasie przygotowywania niniejszej publikacji nie ucierpiało żadne zwierzę.

Dane on-chain ujawniają nowy rekord pod względem likwidacji pozycji krótkich na wszystkich giełdach instrumentów pochodnych o wartości ponad 375 mln USD tylko w ciągu ostatniego dnia.

Rzeź niedźwiedzi ethereum na rynkach kontraktów terminowych

Cena drugiej co do wielkości kryptowaluty trafia ostatnio coraz częściej na nagłówki serwisów branżowych, osiągając kolejne ATH. Cena cyfrowego aktywa wzrosła od początku roku o około 350%.

Na samym początku maja ETH kosztowało 2750 USD, ale po raz pierwszy przekroczyło 3000 USD w ciągu kolejnych 48 godzin. Byki nie ustawały bynajmniej w trudach windowania ceny coraz wyżej, co doprowadziło w dniu dzisiejszym do kontynuacji wzrostów w kierunku poziomu ponad 3450 USD.

Analitycy CryptoQuant zwrócili uwagę na wymiar likwidacji, do którego doprowadził ostatni wzrost ceny ETH. Firma podała, że ​​liczba likwidacji pozycji krótkich na wszystkich giełdach instrumentów pochodnych osiągnęła najwyższy w historii poziom. Według Bybt, likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin wyniosły ponad 520 milionów dolarów, z czego przeważająca większość to pozycje krótkie.

cena ETH vs likwidacje
cena ETH vs likwidacje pozycji; źródło: CryptoQuant

Warto zauważyć, że dane CryptoQuant pokazują tylko wyniki z dwóch par kontraktów perpetual – ETH / USD i ETH / USDT.

Bybt pokazuje, że likwidacje miały miejsce na całym rynku kryptowalut po zwiększonej zmienności większości aktywów. Ostatecznie w ciągu ostatnich 24 godzin rynek zlikwidował pozycje ponad 140 000 traderów, a ich łączny wymiar szacuje się na blisko 1,5 miliarda dolarów.

Wolumen ETH na Deribit jest wyższy niż BTC

Według innych danych, inwestorzy coraz bardziej interesują się handlem ethereum niż bitcoinem, przynajmniej na giełdzie kryptowalut Deribit. Wolumen obrotu opcjami ETH po raz pierwszy przekroczył wolumen BTC.

Deribit potwierdziła flippening na Twitterze, ale pozostała bezstronna w kwestii rozwoju sytuacji, komentując, że „nie ma w tej kwestii zdania”.

dzienny wolumen handlu opcjami ethereum vs btc na Deribit
dzienny wolumen handlu opcjami ethereum vs btc na Deribit; źródło: Skew

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze