Ethereum procesuje 28% więcej transakcji niż Bitcoin

2 109

Messari szacuje, że dzienny wolumen transakcji Ethereum jest teraz o 28% większy niż w sieci Bitcoin.

Według firmy Messari, zajmującej się analizą kryptowalut, dzienna wielkość transakcji w sieci Ethereum (ETH) jest teraz o 28% większa niż w Bitcoin (BTC).

19 stycznia Ryan Watkins napisał na Twitterze, że dzienny wolumen transakcji Ethereum jest „paraboliczny”. Swoją wiadomość udostępnił wraz z wykresem wskazującym, że stablecoiny zasilane Ethereum i samo Ethereum przetworzyły, w ciągu ostatnich 24 godzin, 12,3 miliarda dolarów w transakcjach:

Dane nie obejmują transakcji ERC-20 innych niż stablecoiny dla Ethereum, aby uniknąć podwójnego liczenia wolumenów DEX.

Ethereum ma teraz 63,5% szans na pokonanie Bitcoina

Według „Flippening Index” od Blockchain Center, który wykorzystuje osiem kluczowych wskaźników do śledzenia tego, czy sieć Ethereum przekroczyła rozmiar i aktywność Bitcoina, Ethereum ma aktualnie 63,5% szansy na to, aby przewyższyć sieć króla kryptowalut w tym zakresie.

Chociaż dane Blockchain Center sugerują, że Ethereum jeszcze nie pobiło wolumenu transakcji w Bitcoin, Flippening Index pokazuje, że Ethereum już pokonuje Bitcoin pod względem liczby transakcji i całkowitych opłat transakcyjnych.

Dane pokazują również liczbę węzłów Ethereum na poziomie 94% i szacuje, że wolumen handlu Ethereum jest równy 57% handlu bitcoinem po ubiegłotygodniowym odbiciu się od rekordowego poziomu 76%.

flippening index
flippenibg index; źródło: Blockchain Center

Mimo wszystko jeszcze daleka droga…

Pomimo coraz większego momentum Ethereum, wskazanie indeksu poświadcza, że liczba wyszukań w Google wynosi tylko 14% w porównaniu z Bitcoinem, a kapitalizacja rynkowa Ether to tylko 21% wartości Bitcoin. Tak czy inaczej Messari szacuje, że cały ekosystem Ethereum ma wartość 212 miliardów dolarów – co odpowiada 31% kapitalizacji rynkowej Bitcoina.

A tymczasem…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze