Ethereum gotowe do startu | Czy pobije rekord ceny jeszcze dzisiaj?

5 491

Ethereum gotowe do startu w kierunku pobicia dotychczasowego rekordu ceny. W tym samym czasie bitcoin zdaje się pozostawać uwięziony w kleszczach konsolidacji…

Byki i niedźwiedzie nieustannie walczą o kierunek, w którym podążą dalej cyfrowe aktywa. Kurs BTC/ USD wahał się w weekend pomiędzy 34 955 a 37 850 USD, aczkolwiek inwestorzy kupujący każdy dołek wydają się robić to z coraz mniejszym przekonaniem.

ethereum gotowe do startu
źródło: coin360

Pozytywny sentyment dla przyszłości trendu

Analityk JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, niedawno podkreślił, jak ważne jest, aby Bitcoin wkrótce przekroczył poziom 40 000 USD. Chodziło o to, aby uniknąć mogliby pogłębić wymiar ubiegłotygodniowej korekty.

Według Yves Renno z Y&M Advisors, bitcoin jest w „konsolidacji powyżej poziomu 35 500 USD”, aczkolwiek cały czas dostrzega ogólnie pozytywny trend na rynku.

Renno powiedział również, że ostatnia korekta była w rzeczywistości postrzegana jako okazja do zakupu dla dużych inwestorów instytucjonalnych, o czym świadczy wzrost liczby wielorybów BTC i „niska do średniej” podaż górników.

Analityk dodał, że inwestorzy powinni spodziewać się „dalszego okresu wysokiej zmienności z pozytywnym sentymentem dla trendu” w nadchodzących tygodniach i miesiącach w oparciu o działania na rynku instrumentów pochodnych:

„Liczba otwartych pozycji zawsze uderza w nowe ATH. To sprawia, że ​​rynek jest jeszcze bardziej skłonny do podejmowania ryzyka. Dzieje się tak dlatego, że idzie za tym większe ryzyko likwidacji podczas korekty, a to zwykle wzmacnia korekty.”

korekta bitcoin
wykres BTC/ USDT (interwał 4h); źródło: TradingView

Ethereum gotowe do startu

Wydaje się, że ethereum również wykazuje utrzymującą się, silną tendencję do wzrostu cen. Wydaje się to być napędzane wprowadzeniem Eth2 i nadchodzącym uruchomieniem kontraktów terminowych CME w lutym. Oczekuje się również, że Eth2 zapewni ogólny impuls dla gospodarki DeFi, ponieważ ekosystem jako całość skorzysta na spadku opłat transakcyjnych i mniejszych zatorach.

Podczas gdy cena BTC wahała się w trendzie bocznym, ethereum zdaje się mieć nadzieję na wybicie i podążenie za parabolicznym ruchem ceny bitcoina. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs ETH/ USD utrzymuje się na poziomie 1315 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze