Dlaczego Pantera Capital wierzy w Ethereum?

8 066

Joey Krug z Pantera Capital wyjaśnił, dlaczego ETH jest jego zdaniem niedowartościowane… Dlaczego firma wierzy w Ethereum?

W styczniowym wydaniu Pantera Blockchain Letter, który został opublikowany we czwartek (14 stycznia), Krug rozpoczął swój wywód od wprowadzenia do Ethereum i jego ekosystemu:

„Ethereum jest wiodącym zasobem w obszarze kryptowalut dla deweloperów, którzy chcą pisać inteligentne kontrakty i aplikacje dla zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jest to podstawowe zabezpieczenie pieniężne dla tego nowego systemu finansowego…

Dzięki Ethereum każdy może uczestniczyć, a nawet tworzyć nowe rynki finansowe za pomocą kilku kliknięć. Jeśli chcesz, możesz wziąć pożyczkę o 3 nad ranem w sobotę wieczorem i spłacić ją w niedzielę. Zamiast potrzebować do tego giełdy lub marketplace’u OTC, możesz wymieniać jeden zasób na inny za pomocą witryn takich jak 1inch czy Matcha i często uzyskujesz lepszą cenę. Możesz wysłać komuś cyfrowe dolary przez całą dobę – siedem dni w tygodniu – 365 dni w roku w 30 do 60 sekund, a on dostanie je dokładnie w tym czasie…

… Jesteśmy teraz w erze Ethereum, które jest naprawdę bardzo przydatne i okazało się, że rynek produktów jest odpowiedni dla osób skoncentrowanych wokół kryptowalutach (2019–21). Wierzę, że w ciągu tego roku wzrost ten będzie się utrzymywał, a Ethereum zapewni użytkownikom kryptowalut jeszcze większą wartość jako platforma zdecentralizowanych giełd (DEX), protokołów pożyczkowych, protokołów handlu aktywami synthetic itp.”

Dlaczego Pantera Capital wierzy w Ethereum?

Następnie Krug mówił o powodach, które sprawiają, że Ethereum jest tak interesującym i niedowartościowanym aktywem:

„Na dłuższą metę Ethereum może być nawet deflacyjnym aktywem, które generuje przychody z opłat, jest używane jako zabezpieczenie i służy do wnoszenia opłat. Każda z tych cech sprawia, że ​​jest onu fascynującym aktywem z inwestycyjnego punktu widzenia. […] sprawia to, że nie przypomina niczego innego na rynku. Implikowany P/E [stosunek cena/ zysk – przyp. red.] oparty na bieżących opłatach transakcyjnych wynosi około 79. W kontekście sytuacji, gdy wykorzystanie instrumentu bazowego rośnie 25x (całkowita wartość w DeFi) – 100x (DEX) rok do roku, jest to niewiarygodnie nisko w porównaniu z aktywami na rynkach akcji … ”

Na koniec Keug wymienił kilka pozytywnych katalizatorów, które sprawiają, że Pantera Capital jest nastawiony „bardzo zwyżkowo na Ethereum” i jest pewien, że cena ETH będzie w tym roku dalej rosnąć:

„Ethereum spadło obecnie o 37% w porównaniu ze swoim rekordowym maksimum. Uważamy, że jest ono względnie niedowartościowane w stosunku do bitcoina […]. Dominacja Bitcoin osiągnęła ostatnio ponad 70%, co jest równoznaczne ze szczytem zakresu obowiązującego w ciągu ostatnich lat. A ponieważ hossa trwa, uważamy, że ludzie wezmą część swoich zysków z Bitcoin i wprowadzą je do Ethereum. „… Po uruchomieniu kontraktów futures na platformę CME ETH legitymizuje Ethereum jako coś, co inwestorzy instytucjonalni mogą posiadać, i tak naprawdę jest to dla nich dość łatwe do alokacji.

Jako, że coraz więcej użytkowników stakuje swoje ETH w Ethereum 2.0, prowadzi to zablokowania zasobów, a to z kolei oznacza mniejszą presję sprzedaży na cenę”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze