DeFi | Dlaczego zdecentralizowane finanse znowu rosną?

3 611

Dane z Messari pokazują, że wartość większości tokenów wymienionych w indeksie DeFi Assets wzrosła w ciągu ostatnich 30 dni o ponad 20%. Maker (MKR), Synthetic Network Token (SNX) i SUSHI zyskały w tym okresie ponad 100%.

defi
statystyki DeFi (stan na 13.01.2021); źródło: Messari

Od 1 do 9 stycznia sektor zdecentralizowanych finansów odnotował wzrost całkowitej wartości zablokowanych środków (TVL) z 15,678 miliardów dolarów do rekordowego poziomu 23,092 miliardów dolarów.

Bitcoin i Ethereum podnoszą rynek wyżej

Ostatnie miesiące zwyżkowego price action topowych kryptowalut wydają się mieć pozytywny wpływ na cały rynek kryptowalut. Obecnie łączna kapitalizacja rynkowa dwóch największych aktywów cyfrowych wynosi ponad 850 miliardów dolarów, co stanowi 80% całkowitej wartości rynku.

Wraz ze wzrostem cen, niektórzy inwestorzy szukają sposobów na maksymalizację swoich zysków, a wysokie zwroty z inwestycji oferowane przez wiele tokenów o małej kapitalizacji okazały się nieodpartą przynętą dla traderów.

Dane historyczne pokazują, że kiedy ceny BTC i ETH rosną, altcoiny mają tendencję do podążania za nimi. Kiedy natomiast Bitcoin konsoliduje się w „przewidywalnym” zakresie, altcoiny i tokeny DeFi zwykle rosną. Ta dynamika rynku może częściowo wyjaśnić niedawny wzrost wartości tokenów DeFi.

Całkowita wartość środków zablokowanych w DeFi rośnie

Dane z DeFi Pulse poświadczają, że łączna wartość środków zablokowanych w protokołach DeFi (TVL) wzrosła z 15,36 do 22,74 miliardw USD w ciągu ostatnich 10 dni. Ten gwałtowny wzrost TVL zbiega się w czasie ze wzrostem ceny bitcoina z 29 000 USD do 41 950 USD. W tym samym czasie cena ETH również wzrosła z 740 USD do 1300 USD.

całkowita wartość środków zablokowanych w DeFi
całkowita wartość środków zablokowanych w DeFi; źródło: Ddefipulse.com

Nowe środki do sektora przyciągnęły również doniesienia o partnerstwach najwyżej ocenianych protokołów DeFi. Na początku grudnia 2020 r. Yearn.finance i SushiSwap, dwa z najbardziej znanych projektów DeFi, ogłosiły fuzję, w wyniku której protokoły rozwinęły zasoby i integrują swoje pule płynności, aby zwiększyć łączną zablokowaną wartość środków.

Rozwiązania takie jak powyższe, pomagają stworzyć bezpieczniejsze i bardziej wydajne środowisko użytkownika dla członków społeczności i, w tym przypadku, przyczyniły się do wzrostu ceny YFI z 18255 USD na początku 26 listopada 2020 r. do szczytu z 9 stycznia na poziomie 39 990 USD. To wzrost o 118%.

Zwiększenie wolumenu DEX

Wolumen i transakcje to kluczowe wskaźniki używane przy ocenie wartości projektu DeFi i siły jego społeczności. Jednym ze sposobów ustalenia powyższych jest przyjrzenie się dziennemu wolumenowi zdecentralizowanej giełdy (DEX) projektu, aby uzyskać obraz tego, jaka wartość jest transakcyjna na protokole w określonym przedziale czasu.

dzienny wolumen na DEX-ach
dzienny wolumen na DEX-ach; źródło: DuneAnalitycs.com

Od początku 2020 r., dzienny wolumen DEX dla najwyżej ocenianych projektów DeFi wzrósł ponad dwukrotnie, z 900 mln USD 1 stycznia do szczytowego poziomu 2,4 mld USD 4 stycznia, co wskazuje na znaczny wzrost aktywności użytkowników.

Ponieważ Ethereum 2.0 wciąż się rozwija, krytycznym problemem do monitorowania podczas dowolnego boomu DeFi są opłaty za gaz Ethereum i prędkość transakcji. Dane Messari pokazują również, że tokeny DeFi skoncentrowane na rozwiązaniach warstwy drugiej zyskały na popularności. Deweloperzy szukali sposobów na pomyślną integrację szybszych i tańszych opcji poza łańcuchem, które mogą działać jako alternatywa dla Ethereum. Na popularności zyskały takie tokeny, jak SOL, LRC i RUNE.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze